Måttstock för framgång blir företag och jobb

NYHET Publicerad

URBAN DIREKT - Fokuseringen på företagsamhet, entreprenörskap och jobb i regeringsförklaringen är mycket glädjande, säger Svenskt Näringslivs VD, Urban Bäckström. En nyckelmening från regeringsförklaringen är: "Den enskilt viktigaste uppgiften under mandatperioden är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler växande företag.

Bland många åtgärder som är viktiga för företagen och deras möjligheter att anställa nämner Bäckström särskilt:

  • Att företagens medfinansiering av sjukförsäkringen nu slopas
  • Att möjligheterna till visstidsanställning ska ökas – till glädje för alla de företag som har oregelbunden belastning eller säsongbundna verksamheter
  • Att 3:12-reglerna reformeras
  • Att det blir mycket enklare att få en F-skattesedel.
  • Den kommande inkomstskattereformen
  • En på olika sätt förstärkt arbetslinje i socialförsäkringssystemen
  • Insikten om hur viktigt det är med höjd kvalitet i skolan och kopplingen till arbetsmarknadens behov.

Bäckström ser i regeringsförklaringen många likheter med det som slagits fast i Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission.

- Det gäller till exempel synen på och åtgärderna när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vi är glada över inriktningen på att det ska bli lättare och mindre kostsamt att anställa och att det ska bli mer självklart att ta ett jobb framför att leva på bidrag. Att arbetsförmedlingen konkurrensutsätts är bra och vi välkomnar att AMS i grunden ska reformeras.

Urban Bäckström är dock kritisk på ett par punkter

- Jag ser inte att den nya regeringen har en sådan energipolitik att det inger något någon större entusiasm hos våra basnäringar och övriga energikrävande verksamheter. Jag saknar också insikten om behovet av förslag som gör att balansen mellan arbetsmarknadens parter förbättras, till exempel när det gäller konfliktmedlen och deras användning. Jag saknar också en insikt att den nuvarande arbetsrätten – främst turordningsreglerna i las – motverkar rörlighet på arbetsmarknaden och bidrar till utanförskapet.

Urban Bäckström välkomnar valet av Maud Olofsson som näringsminister. Hon har både före och under valrörelsen visat stort engagemang för företagens frågor. Inte minst har hon lyssnat till alla de företagare som sett riskerna med anställningar bli större och större.

- Med henne som näringsminister finns det gott hopp om ett minskat krångel och om åtgärder som kommer att stimulera företagsamhet, nystart av företag och expansion av företag. Och med det kommer också jobben.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Tryckerikunder: "Ni måste återkräva tryckerimomsen"

SKATTER Tryckerimomshärvan inleddes redan 2002, när bokmomsen sänktes till sex procent. Vad som hänt sedan dess är en lång historia. Tryckerikunder måste aktivt återkräva tryckerimomsen, menar skatteexpert Anna Sandberg Nilsson. ”Annars kan man få stå för hela notan”, säger hon.
NYHET Publicerad:

"Välkommet att regeringen slopar planerna på nytt AP-fondsystem"

PENSIONER Regeringen lägger ner planerna på förändringar av AP-fondsystemet. Det är ett välkommet besked, anser Carola Lemne, vd. ”Ändringar i pensionssystemet får aldrig göras så att kortsiktiga politiska mål går före AP-fondernas möjlighet att uppnå största möjliga nytta för pensionssystemet”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Pensionspengar måste hanteras ansvarsfullt

DEBATT Riksdagens pensionsgrupp har föreslagit flera förändringar av AP-fonderna. Förslagen innebär en avsevärd försämring och skulle i praktiken leda till att löntagarna får lägre pensioner. Pensionssystemet fungerar i allt väsentligt väl. Det vore oklokt att riskera miljarder för att spara miljoner, skriver Carola Lemne, vd, tillsammans med flera fackliga företrädare.
NYHET Publicerad:

EU-länder står upp för fri rörlighet

FRI RÖRLIGHET Nio medlemsstater inom EU ger Svenskt Näringsliv stöd när det gäller utstationering av arbetskraft. Olika lönenivåer i olika länder är inte social dumpning. Tillsammans har de skrivit ett brev till EU-kommissionär Marianne Thyssen.
NYHET Publicerad:

Håll fingrarna borta från AP-fonderna

DEBATT Pensionsgruppen föreslår en förändring av AP-fonderna. Men det finns inga skäl till förändringar som innebär försämringar. Den pensionsreform som genomfördes 1999 har visat sig fungera väl, skriver företrädare för arbetsgivare och fack i dagens DI.
NYHET Publicerad:

Regeringens budget ger färre jobb

SYSSELSÄTTNING Regeringens budget riskerar att bromsa jobbtillväxten. Beräkningar som Svenskt Näringsliv tagit fram visar att sysselsättningen minskar med mer än 20 000 jobb fram till 2018.
NYHET Publicerad:

Mycket aktuellt på immaterialrättens område

KOMMENTAR Det är många förändringar aktuella inom immaterialrätten för närvarande. Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor vid Svenskt Näringsliv, redogör för några viktigaste av dem och var i processen vi befinner oss.
NYHET Publicerad:

Brott mot EU-rätt om Lex Laval rivs upp

VAXHOLMSFALLET Inför EU-valet vill LO och Socialdemokraterna riva upp Lex Laval, något som skulle strida mot EU-rätten. För att nyansera bilden ger Svenskt Näringsliv ut rapporten Vaxholm – Bryssel tur och retur, en omfattande redogörelse för bakgrunden till Lex Laval.
NYHET Publicerad:

Urban Bäckström får doktorshatt

UTNÄMNING Urban Bäckström har utsetts till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.  Han får titeln bland annat för sin insats som vd för Svenskt Näringsliv där han satt fokus på de utmaningar som Sveriges mindre och medelstora företag står inför.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna går bort sig om AP-fonderna

KOMMENTAR Pensionsgruppen föreslår att de fyra statliga AP-fonderna 1-4 ska bantas till tre och få en enda överstyrelse. Svenskt Näringsliv har liksom flera andra aktörer tidigare framfört stark kritik mot en sådan lösning.
NYHET Publicerad:

Snart varannan damernas i chefsposition

CHEFSKAP Antalet kvinnor på chefsposter inom näringslivet ökar snabbt. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer mellan 2012 och 2013 var hela 40 procent kvinnor. "Det är en tydlig trend som vi sett under många år men som har svårt att få genomslag i media", säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ohederlig opinionsbildning av Byggnads

KOMMENTAR Byggnads vilseleder med vinklad opinionsundersökning i sin annonskampanj där fackförbundet påstår att åtta av tio svenskar vill ha ett så kallat huvudentreprenörsavtal för att motverka lönedumpning. Det skriver Jonatan Hedin, ansvarig för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Mer företagsam läsning

FÖRETAGSAMHETEN Är du intresserad av Ingvar Kamprads företagsbygge eller nyfiken på innovatörerna bakom Gambro som revolutionerade behandlingsmetoderna för njursjuka. Gå då in på nya uppdaterade Företagsamheten.se och förkovra dig i entreprenörer som genom historien startat och utvecklat nydanande verksamheter.
NYHET Publicerad:

Byggnads förslag slår undan benen på småföretag

KONKURRENS Fackförbundet Byggnads vill införa huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. Det innebär att företag tvingas ansvara för andra företags kostnader, menar Sveriges Byggindustrier som har en annan lösning för att skapa ordning och reda.
NYHET Publicerad:

Visstid ett måste för säsongsnäring

ARBETSMARKNAD Begränsad möjlighet till visstidsanställning skadar säsongsbetonade verksamheter och gör det svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. För Svensk Markservice skulle det innebära ökade kostnader och färre anställda.
NYHET Publicerad:

Tjänstepensionen firas med egen dag

PENSIONER Svenskarnas framtida pensioner kommer till stor del att bestå av tjänstepensionen. Men många vet inte vad tjänstepension är och hur den kan påverkas. Därför firas Tjänstepensionens dag runt om i landet fredagen 27 september.
NYHET Publicerad:

Skrota inte premiepensionen

PENSIONER LO och S har höjt tonläget avsevärt i sin kritik mot premiepensionssystemet. Nu slår Svenskt Näringsliv tillbaka. "Man kan inte döma ut ett helt system efter drygt tio års användning", säger Hans Gidhagen, pensionsexpert.
NYHET Publicerad:

Hon tar det självklara vd-jobbet

PÅ NY POST Cecilia Nykvist tar steget till vd-stolen för Ung Företagsamhet. Miljön är inte ny. Hon har levt med organisationen, från och till, i mer än två decennier. ”Det känns som att komma hem”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Industriföretag kritisk mot 30-dagars betalning

POLITISKT FÖRSLAG Blir förslaget om 30-dagars betalningstider verklighet måste Roland Johnsson, vd för industriföretaget Jitech, utöka sina krediter med mångmiljonbelopp. ”Det skulle innebära stora svårigheter för oss”, säger han.