En statlig minimilön för arbetskraftsinvandrare kommer inte att stoppa missbruk och få fler i arbete

Redan första dagen på jobbet uttryckte den nye migrationsministern Anders Ygeman att ett lönegolv är ett av de intressanta sätten att komma tillrätta med arbetskraftsinvandringen. Han går därmed i strid med den svenska modellen som bygger på att det är arbetsmarknadens parter som reglerar löner i kollektivavtal. Likaså är det inte en effektiv åtgärd för att motverka missbruk.

Politiker har sedan några år tillbaka förespråkat att ett lönegolv eller snarare en minimilön ska införas för arbetskraftsinvandrare. Det finns olika idéer om syftet med detta men främst synes det handla om att motverka kriminella aktörer som missbrukar systemet genom bland annat lönedumpning och utnyttjar arbetskraftsinvandrare. Men det verkar även vara en åtgärd som ska få fler arbetslösa i Sverige att komma i arbete.

Men vad är det egentligen Anders Ygeman vill komma till rätta med? I slutbetänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering, som precis har överlämnats till regeringen, konstateras att ett höjt inkomstkrav inte är en ändamålsenlig åtgärd för att lösa kringgående av regelverket. Det finns egentligen inga belägg för att det sker ett systematiskt missbruk med varken låga inkomster eller av deltidstjänster. För att komma åt de kriminella aktörer som missbrukar systemet föreslår utredningen att nya brottbestämmelser införs, vilket är mer effektivt mot de aktörer som utnyttjar utländsk arbetskraft och handlar med tillstånd.

Då återstår bara frågan om ett lönegolv eller en minimilön skulle leda till att fler arbetslösa i Sverige kommer i sysselsättning. Knappast, kompetensbristen är utbredd och finns inom många branscher i Sverige och så gott som all arbetskraftsinvandring finns i yrken där det råder brist på arbetskraft. Till vissa yrken finns det alltför få utbildningsplatser och det är dessutom få sökande till utannonserade jobb. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Det finns en bild av att en person enkelt kan bytas ut mot en annan. Inom vissa yrken är de formella utbildningskraven lägre men det krävs annan kompetens för att göra ett bra jobb. Ett förslag om ett lönegolv eller minimilön skulle påverka kompetensförsörjningen negativt för många svenska företag. Verksamheter kan få lägga ned eller få svårigheter att växa. Vissa branscher kommer påverkas mer än andra.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och även andra partier förespråkar en statlig minimilön, vilket strider mot den svenska modellen där arbetsmarknadens parter reglerar löner i kollektivavtal. Dessutom är arbetsgivarens rätt att bedöma sitt kompetensbehov och hur det bäst tillgodoses en fundamental marknadsekonomisk princip. Varken myndigheter eller fackliga organisationer bör eller kan ha det inflytandet.

Det vore bättre om Anders Ygeman tillsammans med representanter från andra riksdagspartier tog sig tid och läste igenom slutbetänkandets bedömningar. Där finns förslag på åtgärder som är genomtänkta och mer effektiva för att motverka missbruk av regler och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Höjd inkomstnivå är inte ett av förslagen. 

SKRIVET AVAmelie Berg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist