Ett webbinarium om ett utbildningsväsende stärkt av digitalisering – så kan vi tillvarata möjligheterna

Kära kompetensförsörjningsnördar,

Förra veckan sände vi från kompetensförsörjningsavdelningen ett webbinarium där vi diskuterade de tre senaste terminerna med distansundervisning. I samband med webbinariet presenterade vi rapporten ”Ett utbildningsväsende stärkt av digitalisering”. Rapporten är en sammanställning av underlag om hur Sverige och andra jämförbara länder har klarat den digitala omställningen.  Slutsatserna har varit att Sverige har klarat sig hyfsat bra relativt till jämförbara länder men det finns en del lärdomar att ta med sig och en del fördelar som borde leva kvar efter pandemin.

Den ökade flexibiliteten och tillgängligheten till utbildningen som en följd av omställningen har varit väldigt uppskattad av många grupper och ökat deltagandet särskilt i vuxenutbildning och högskola. Däremot har andra grupper i behov av extra stöd som nyanlända, sfi-elever och elever med extra pedagogiska behov haft det svårare än vanligt. Psykiska ohälsa, genomförandet av digitala prövningsmoment och digital kompetens hos lärare och undervisare är saker där det finns en del förbättrings- och utvecklingspotential.

Det finns en oro, även bland elever och studenter själva, att elever och studenter har lärt sig mindre under distansundervisningen. Den oron måste tas på allvar och det behövs insatser som säkerställer att de som avslutat sin utbildning under den här tiden har goda förutsättningar att skaffa sig jobb och komma in på önskade utbildningar. Men det är också viktigt att komma ihåg att digitaliseringen under normala tider är något annat än distansundervisning under en pandemi.

Rapporten lyfter nio policyförslag för att tillvarata möjligheten till utveckling och bygga på den digitala undervisningen. Däribland föreslår Svenskt Näringsliv ett digitalt kompetenslyft för lärare och undervisare, förbättrad validering av högskoleutbildning och digitaliseringen av högskoleprovet och nationella proven. Det finns också behov av nationella strategier för att tillgängliggöra digitalt lärande i hela landet och motarbeta psykisk ohälsa och ensamhet bland elever och studenter.

”Vi menar att kvalitén i högskolan måste vara god och relevant, för fallerar den, påverkar det genomströmningen, prestationen, anställningsbarheten och kompetensförsörjningen” påpekade Ulrika Wallén, policyexpert för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, under webbinariet.

Rapporten och ämnet diskuterades av två expertpaneler med fokus på grund- och gymnasieskolan, samt högre utbildning. Det rådde en bred samsyn bland talarna att behovet av ett kompetenslyft kvarstår även om undervisningen återgår till klassrummen under hösten. Man talar mycket om hur grundskole- och gymnasielärare kan utnyttja tekniken i undervisningen.

”Där tror jag att vi behöver effektivisera…att vi faktiskt fokuserar på kommunikation, lärande aktiviteter, att man samspelar och samarbetar när man faktiskt möts på riktigt i klassrummet. Jag tror inte att skolbyggnaden i sig har spelat ut sin roll, utan att den har fått en ännu viktigare roll i takt med vi förstår oss på att använda oss av digitaliseringens möjligheter”, säger Patricia Diaz, doktorand och pedagogisk utvecklare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) under panelsamtalet.

Samsyn rådde även i panelen om högre utbildning där mycket av diskussionen handlade om hur digitaliseringen bättre kan möjliggöra livslångt lärande för yrkesverksamma men även behovet av att digitalisera högskoleprovet och motarbeta psykisk ohälsa. Det är viktigt för att säkerställa studenternas möjligheter och välmående men även för företagens kompetensförsörjning och studenternas etablering på arbetsmarknaden. Det är även troligt att studenterna kommer att efterfråga större flexibilitet och digitalisering när de återgår till föreläsningssalen.

”Många resonerar också vet jag att, när det väl gäller platsbunden utbildning, alltså att man bjuder tillbaka folk till skolbyggnaden, då kommer många studerande att ha högre krav på vad som levereras när man kommer dit så att säga. För att man just vet att det funkar även i digital form i vissa sammanhang”, säger Jenny Sörby, enhetschef för Kommunikation på Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Du som är intresserad kan lyssna på inspelningen av webbinariet och läsa rapporten här (se länk).

SKRIVET AVGeorgios Sideras

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist