Framtidens ingenjörer – vilka kommer vara de viktigaste kompetenserna?

Tillsammans med ett antal företrädare för olika arbetsgivarorganisationer, fackförbund och branschorganisationer deltog jag vid en workshop på KTH om Framtidens ingenjörer – vilka kommer vara de viktigaste kompetenserna?

Från Svenskt Näringsliv lyftes att det är brist på ingenjörer med djup teknisk spetskompetens. En ännu inte publicerad rapport, som kartlägger våra medlemsorganisationers efterfrågan på kompetens för att klara klimatomställningen, visar att det behövs ingenjörer med fördjupning inom el, energi (installation), processteknik, automatisering, artificiell intelligens, digitalisering och hållbar byggnation. Det behövs också nya kompetenser såsom vätgas och batteriteknik.

Morgondagens arbetsmarknad och möjligheterna att klara energiförsörjningen, klimatomställningen och digitaliseringen, ställer krav på STEM-kompetenser (naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik).

Förutom grundutbildning med relevanta ämneskunskaper respektive fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma, det så kallade livslånga lärandet, behöver ingenjörer multikompetens. Det handlar bland annat om att kunna arbeta med många olika perspektiv, till exempel hållbarhet och mångfald. Ett större fokus på kund och värdeskapande samt större förståelsen för affären är en förutsättning för att kunna prioritera rätt i den tekniska utvecklingen. Att kunna hantera digitala verktyg och förmågan att kommunicera såväl internt som externt är också av betydelse. De personliga egenskaperna, som att samarbeta och samverka med andra men också förändringsbenägenhet, är viktiga i dagens och morgondagens arbetsliv.

En utmaning är avhoppen från ingenjörsprogrammen som är betydande till följd av bland annat bristande matematikkunskaper. Matematik i grund- och gymnasieskolan behöver bli bättre, det vill säga större fokus på matematikkunskaper redan tidigt i utbildningssystemet.

Sammanfattningsvis var det en samstämmighet av deltagarna kring de viktigaste kompetenserna för framtidens ingenjörer.

Långsiktig kompetensförsörjning är centralt för KTH:s strategiska partnerskap, som bilden visar, vilket är mycket positivt! Svenskt Näringsliv menar att en framgångsfaktor, för en matchning mellan det som näringslivet efterfrågar respektive det som universitet och högskolor erbjuder i sitt kursutbud, är just samverkan.

SKRIVET AVUlrika Wallén

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist