Gärna skoldebatt, men med fokus på skolans viktigaste problem

Skoldebatten behöver fokusera på skolans viktigaste problem. Det är olyckligt att friskolornas bidrag till den svenska skolan ifrågasätts.

I söndags den 20/2–2022 sände SVT en Agenda Skolspecial där ett tiotal forskare och representanter för våra åtta riksdagspartier diskuterade skolans utmaningar. Redaktionens fokus låg på likvärdighet, undervisning, valfrihetsmodellen med friskolor samt lärarförsörjningen. Alla är viktiga frågor om man vill förbättra resultaten i svensk skola. 

Det är samtidigt uppenbart att den socialdemokratiska regeringen lägger en sannolikt oproportionerlig vikt just vid att ifrågasätta friskolornas roll i svenskt skolväsende. Vår vd Jan-Olof Jacke har också varit väldigt kritisk till det uppskruvade politiska tonläget. 

Regeringens förtjänar också hård kritik för själva förslaget om sänkt skolpeng för fristående skolor. Exakt hur stor sänkningen blir har dock inte presenterats vilket också gör att konsekvensanalyserna brister. I utredningen som föregick förslaget (SOU 2020:28) diskuterades ett schablonavdrag om tio procent och såväl den förre skolministern Anna Ekström som efterträdaren Lina Axelsson Kihlblom (S) har uttryckt att avdragen bör bli mellan 8–10 procent. 

Likvärdighetsutredningens analys har granskats av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren som i en rapport visat bland annat att utredningen överskattar merkostnaderna som påstås uppstå vid variationer i antalet elever och att fristående skolor istället verkar bidra till att minska kommunernas skolkostnader.

Svenskt Näringsliv delar förstås regeringens uppfattning att finansieringen ska vara likvärdig. Vi delar också uppfattningen att likvärdig finansiering inte är detsamma som lika finansiering.

De som förespråkar ett skolpengsavdrag ger ibland bilden av att denna fråga är relativt enkel. Det är den tyvärr inte. Tvärtom bör man vara ödmjuk inför hur svårt det är att skapa sig en korrekt bild av skolans finansiering. Frågan kräver – och förtjänar – en särskild utredning. Här är det viktigt att göra skillnad på kommunens olika roller.

En ny utredning bör också väga in rekommendationerna till följd av Riksrevisionens pågående granskning av skolpengssystemet. Slutsatserna av denna ska presenteras i juni. 

Det är olyckligt att friskolornas bidrag till svenska skolan ifrågasätts då studier tydligt visar att de bidrar exempelvis med högre resultat i PISA (även när man håller effekten av elevernas bakgrund konstant). 

Gabriel Heller Sahlgren kan även konstatera att friskolor anpassar undervisningen till elevernas förutsättningar, ger lärarstöd och feedback, lyckas skapa ett bättre studieklimat och hålla skolk och förseningar lågt i större utsträckning. Faktorer som har visat sig bidra till goda skolresultat. 

Allmänheten om skolan, Svenskt Näringsliv (2022).

Ska vi långsiktigt höja kunskapsresultaten i svensk skola så bör debatten inte fokusera på huvudmannaskap. Långt viktigare är – precis som medborgarna ger uttryck för – att vi höjer kvalitet och söktryck på våra lärar- och rektorsutbildningar, intensifierar arbetet för studiero och blir bättre på att anpassa undervisning. 

Politiken, särskilt under valår, har en tendens att förenkla problem för att nå ut till väljare. Skoldebatten behöver genomtänkta reformer som kunskapen i fokus. Allt annat vore ett svek mot dagens unga och riskerar att äventyra deras skolgång i onödan.

SKRIVET AVGustav Blix

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist