Hög tid att reformera Arbetsförmedlingen

Regeringen har nyligen föreslagit viktiga steg på vägen mot en mer effektiv arbetsmarknadspolitik och en reformering av Arbetsförmedlingen. Det är mycket angeläget att säkerställa en bättre fungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet med kvalitet, kostnadseffektivitet och resultat i fokus. 

Det har under lång tid funnits omfattande brister i effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken och hur Arbetsförmedlingen har lyckats med sina uppdrag. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät framgår det att företagen i allt lägre utsträckning använder Arbetsförmedling för sin rekrytering och det är också den rekryteringsväg som företagen uppger ger sämst resultat. Vidare kan nämnas att flera av Arbetsförmedlingens insatser har låg effektivitet och förtroendet för myndigheten är lågt bland allmänheten.

Idag publicerar exempelvis SvD en TT-artikel om kritik mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Bland annat lyfts kritik beträffande bristande forskningsstöd för att upphandlade matchningstjänster skulle vara bättre än Arbetsförmedlingens egna tjänster. Forskningen är dock inte särskilt välutvecklad på detta område. Exempelvis är det oklart hur de resultat som uppnåtts i Australien och Storbritannien beaktas. Dessa länder har genomfört omfattande reformeringar av arbetsmarknadspolitiken med goda resultat som följd. Även inom det partsägda omställningsorganet TSL där externa leverantörer hjälper uppsagda medarbetare till nya jobb är resultaten goda.

Behovet av en mer effektiv arbetsmarknadspolitisk verksamhet är stort
Patrik Karlsson, Policyexpert kompetensförsörjning

I alla förändringsprocesser uppstår det oklarheter om vad som väntar. Men, behovet av en mer effektiv arbetsmarknadspolitisk verksamhet är stort, både i syfte att stärka företagens kompetensförsörjning och att motverka det rekordstora utanförskap som råder på svensk arbetsmarknad. Den pågående reformeringen görs nu stegvis och bygger på erfarenheter och lärdomar från försöksverksamheter med externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Det ligger i allas intresse att de cirka 90 miljarder (!) som årligen går till arbetsmarknadspolitiken, och som bekostas av företag via arbetsgivaravgiften, används effektivt. Arbetsförmedlingens verksamhet är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken och rätt utformad kan den bättre bidra till stärkt kompetensförsörjning.

SKRIVET AVPatrik Karlsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist