Högskolebehörighet och bättre dimensionering

Två efterlängtade gymnasiebesked från regeringen har kommit i samband med de många budgetutspelen. Dels att planering och dimensionering av gymnasial utbildning ska utgå från både elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov, dels att den grundläggande högskolebehörigheten per automatik ska ingå på yrkesprogrammen.

Att ändra principerna för planering och dimensionering är viktigt för företagens möjlighet att hitta rätt kompetens. Gymnasial yrkesutbildning är den mest efterfrågade kompetensen hos svenska företag men vi saknar nästan 20 000 elever på yrkesprogrammen varje år. För att vi ska nå dit måste helt enkelt färre elever gå på högskoleförberedande program och fler på yrkesprogram. Fler unga vuxna skulle också få en bättre start på sitt yrkesliv om de gick en yrkesutbildning.

Men det går inte bara att dimensionera fram fler elever på yrkesprogrammen. De måste också bli mer attraktiva. Eleverna upplever yrkesprogrammen som smala och vi behöver på olika sätt se till så att de upplevs som bredare. Där spelar högskolebehörigheten en viktig roll. Konstrasten är framför allt ekonomi- och samhällsvetenskapliga programmen som upplevs som breda ”icke-val” som håller alla dörrar öppna. Verkligheten visar dock att så inte är fallet.

Genom att yrkesprogrammen utökas till 2800 poäng och per automatik innehåller kurser som ger grundläggande högskolebehörighet breddas programmen. Men det är viktigt att den kan väljas bort så att en yrkesexamen precis som idag kan vara på 2500 poäng. Det bör också vara möjligt att byta ut kurserna för högskolebehörighet mot fler yrkeskurser.

Men att högskolebehörigheten kan väljas bort istället för att väljas till löser inte alla problem. Studie- och yrkesvägledning i skolan behöver stärkas och oavsett gymnasieval kommer eleverna i dagens gymnasium behöva fylla på med mer kunskap under sitt arbetsliv. Oftast kontinuerligt på arbetsplatsen och ibland som kurser. Gymnasievalet är viktigt, men det avgör sällan resten av ditt liv.

Det här handlar inte om att kompromissa om anställningsbarheten. Yrkesprogrammen måste förbereda eleverna för att kunna skaffa sig ett jobb direkt efter examen. Det handlar om att fler ska välja yrkesprogram så att företagens kompetensförsörjning underlättas och att fler unga vuxna får en bättre start på sitt yrkesliv. Då finns också möjlighet att lösa klimatomställningen och andra angelägna samhällsproblem vi ser idag.

Företag och branscher måste fortsätta med att jobba för att öka status och attraktionskraft för yrkesprogrammen, men oavsett hur bra det gör det jobbet är det inte tillräckligt. Det behövs också politiska reformer. En bättre dimensionering av gymnasial utbildning och att högskolebehörigheten väljs bort och inte till är en start.

SKRIVET AVJohan Olsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist