BLOGGKompetensförsörjning
Edward Hamilton

Holistiskt angreppssätt krävs för att möta norra Sveriges rekryteringsbehov

Norrbottens och Västerbottens län står inför en omdanande nyindustrialisering under kommande år med unikt stora rekryteringsbehov. För att möta upp näringslivets behov av arbetskraft och rätt kompetens krävs en behovsinramning, samtidigt som en strategi för kompetensförsörjningen behöver formuleras.

Undertecknad i Kiruna vintern 2021

Norrbottens handelskammare slår fast att 1 000 miljarder kronor planeras att investeras i de båda länen de närmaste åren.

Stora företagssatsningar som Northvolts batterifabrik, koldioxidfri stålproduktion genom satsningen Hybrit, H2 green steel i Boden och SCA:s banbrytande klimatinvesteringar sticker ut. Till det kommer LKAB:s omvandling till fossilfri brytning i Kiruna.

Bakom dessa paradsatsningar återfinns en undervegetation av små- och medelstora företag som kommer växla upp.

Det stannar inte där. Vindkraftsparker planeras att byggas för att möta en ökad efterfrågan på produktion, liksom förstärkta elnät. Underliggande allt detta finns högprofilerade och sannolikt nödvändiga infrastrukturs-projekt som ingår i investeringsboomen: Norrbottniabanan, utveckling av hamnar i såväl Piteå som i Luleå. För att inte tala om renoveringen av isbrytarflottan.

Det är svårt att kvantifiera arbetskraftsbehovet som kommer av nyindustrialiseringen. Enbart satsningen i Boden väntas innebära 1 500 nya jobbmöjligheter direkt och 10 000 indirekt. LKAB räknar med 3 000 fler jobb. För Norrbottens län talas det om 10 000 personer.

Lägg därtill Northvolt i Skellefteå i Västerbotten som planerar att nyanställa 3 000, plus underleverantörer så kan siffran komma att stiga till 20 000 personer.

Ur kompetensförsörjningsperspektiv infaller en svårlöslig ekvation där sviktande befolkningsunderlag, relativt låg arbetslöshet och redan en tilltagande arbetskraftsbrist ska mötas.

I Norrbottens län finns 8 300 inskrivna arbetslösa, varav drygt hälften är långtidsarbetslösa. I Västerbotten ser siffrorna närmast exakt likalydande ut. Det finns potential att växla upp övergången från arbetslöshet till nya verksamheter, men Arbetsförmedlingen har haft notoriska problem att understödja uppgiften. Det är även orealistiskt att tro att den befintliga arbetskraften räcker, än mindre att man hastigt kan bygga upp tillräcklig humankapital för att möta behovet av personal.

Det är inte utan att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uppmanar folk att flytta norrut för att ta de nya jobben. Eller att pigga entreprenörer redan nu blickar mot Kina för talangattraktion.

Men hur ska det gå till?

Svenskt Näringsliv fokuserar på frågor som rör hela näringslivet i Sverige. Men frågan som väcks är om inte satsningarna i Norrland är av nationell dignitet.

Hittills har svaren från politiken och inblandade aktörer varit av mer bredare karaktär. Det är förståeligt på grund av storleken på satsningarna. Men snart kommer det behövas en inventering om hur behoven ser ut aggregerat.

Röster pekar redan på om inte Arbetsförmedlingen borde kunna sy ihop säcken, eller om det inte räcker med att Luleå Tekniska Universitet (LTU) själva kan klara uppgiften.

Det är att underskatta uppgiftens dignitet. Vad som behövs är en holistisk plan och en större inventering som omfattar t.ex. smidigare möjligheter för arbetskraftsinvandring och utstationering, drivkrafter för enskilda arbetssökanden i Sverige att faktiskt flytta norrut, smidiga inresor med flyg och stärkt infrastruktur, hur Yrkeshögskola kan vidareutvecklas, samt hur samarbetet mellan universitet och näringslivet ska gå till.

Regeringen har tillsatt en samordnare för att se över situationen under året. En slutrapport ska formuleras, men först i november 2022.

Marknaden kommer inte ha tid att vänta fram till dess på resultat. En mer holistisk synkronisering behöver komma till stånd, helst igår, för att möta de behov som uppenbarligen finns. Svenskt Näringslivs nyskapade avdelning för kompetensförsörjning kommer att följa det arbetet.

SKRIVET AVEdward Hamilton

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist