Ingen fossilfri industri utan kompetens

Kära kompetensförsörjningsnördar,

Avdelningen för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv har återtagit arbetet med full styrka efter sommarledigheten och vårt första stopp var Norrbotten. På en avdelningskonferens och olika studiebesök fick vi möjligheten att workshop:a, reflektera och prata med företagsrepresentanter och utbildningsgivare om satsningarna för en fossilfri industri i Norrbotten. Vi har besökt Hybrits anläggning, Luleås Tekniska Universitet och pratat med Norrbottens Handelskammare. En sak stod tydligt när vi återvände till Stockholm: industrin kommer inte att klara av omställningen utan rätt kompetens.

Norrbotten måste på kort tid kompetensförsörjas med arbetskraft från alla utbildningsnivåer. Gymnasialt yrkesutbildade, yrkeshögskoleutbildade och högskoleutbildade kollegor behöver finnas på plats för att lösa problem och fylla de tusentals arbetstillfällen som öppnas upp med företagens satsningar.

Utmaningen ligger i att många av kompetenserna ofta saknas, både i regionen och i Sverige.  Många av företagen blickar till övriga Sverige men även utlandet för att kunna rekrytera rätt personer.  Att få in mer kompetens utifrån är viktigt, men lika viktigt är att utbildningsplatserna i regionen anpassas med hänsyn till företagens efterfrågan. Det pågår också samtal mellan företagen, kommuner och universitetet för att bättre anpassa utbildningsutbudet. Samverkan är en viktig komponent i lösningen regionalt men Sverige måste jobba mer med att attrahera internationell kompetens för att möjliggöra tillväxtpotentialen i den fossilfria industrin. Kompetenslyftet för klimatomställning som presenterades av regeringen förra veckan är ett steg i rätt riktning men det behövs en konstant dialog mellan företagen, lärosäten, huvudmännen, kommunerna och regionen för att man ska lyckas. Framför allt behöver utbildningssystemet, på alla nivåer, bättre dimensioneras med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Sverige har ambitiösa mål för ställa om till ett fossilfritt land och minska klimatpåverkan. Om vi ska klara detta måste alla samhällsaktörer vara med och bidra. Företagen ställer om men det ställer krav på elförsörjningen, tillståndsprocesserna och framförallt kompetensförsörjningen. Utan bättre kompetensförsörjning blir det ingen fossilfri industri helt enkelt.

SKRIVET AVGeorgios Sideras

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist