Kommunernas (icke)roll i arbets­marknads­politiken

Arbetsförmedlingen reformeras och framgent ska privata aktörer utföra det praktiska matchningsarbetet. Kommunernas roll i den nya arbetsmarknadspolitiken har diskuterats och om de ska kunna agera som matchningsaktör har utvecklats till en stridsfråga. Under senare tid har dock ny kunskap presenterats som mycket välkommet tydliggör vad som inte är en kommunal angelägenhet i arbetsmarknadspolitiken. 

Kommunföreträdare har kritiserat såväl Arbetsförmedlingens lokala närvaro som reformeringen av myndigheten. Det har hävdats att Arbetsförmedlingens insatser är otillräckliga och att myndighetens strategi innebär att det riskerar uppstå så kallade ”vita fläckar”, det vill säga områden i landet där arbetslösa inte täcks av arbetsförmedlingsinsatser.

Mycket av den ideologiskt färgade argumentationen faller dock platt i ljuset av följande ny kunskap som framkommit under de senaste veckorna:

1. Nytt domslut konstaterar att kommunal jobbmatchning inte är laglig

Luleå kommunstyrelse beslöt i oktober 2021 att ansöka om att bli fristående leverantör inom Arbetsförmedlingens tjänst ”kundval rusta och matcha”. Medborgare i Luleå kommun överklagade kommunstyrelsens beslut och ville få det prövat om beslutet var förenligt med kommunallagen. Förvaltningsrätten i Luleå meddelade i förra veckan dom i ärendet och konstaterade att beslutet inte var förenligt med kommunallagen. Luleå kommuns beslut upphävs därmed.

2. Mer än 99 procent av de arbetssökande kan välja bland minst tre leverantörer

Arbetsförmedlingen publicerade i mars rapporten ”Vissa förutsättningar för matchningstjänster”. Den visade bland annat att mer än 99 procent av arbetssökande inom åtgärden ”kundval rusta och matcha” hade tre eller fler leverantörer att välja emellan. Arbetsförmedlingens tillförordnade förvaltningschef Martin Kruse konstaterade modest; ”det som ibland lite populärt har kallats vita fläckar har kanske inte den dignitet det framställts som i debatten.”

3. Endast 2 av 15 kommunalråd visade intresse för lokal samverkan med Arbetsförmedlingen

Ett antal företrädare för Dalakommuner framförde i Svenska Dagbladet kritik mot reformeringen av Arbetsförmedlingen och att myndigheten lämnar Dalakommunerna i sticket. I ett genmäle från två företrädare från Arbetsförmedlingen konstaterades att Arbetsförmedlingen bjudit in Dalakommunerna till samverkansmöten vid två tillfällen under de senaste sex månaderna. Endast två kommunföreträdare dök upp.

Av detta är det viktigt att konstatera:

  • att arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett nationellt politikansvar som bör ha kostnadseffektivitet som ledstjärna.
  • att kommuner saknar legal grund för att konkurrera med privata aktörer inom åtgärden rusta och matcha.
  • att reformeringen av Arbetsförmedlingen genomförs så att arbetssökande i hela landet har tillfredsställande möjligheter att välja leverantör utan att så kallade vita fläckar uppstår.

Slutligen är det viktigt att kommunerna är redo att, utifrån sin roll och inom ramen för sitt ansvar, samverka med Arbetsförmedlingen och de lokala privata aktörerna i syfte att stärka den lokala matchningen.

SKRIVET AVPatrik Karlsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist