Kompetensförsörjningen hotas av ny momskostnad

En av nycklarna bakom yrkeshögskolans goda resultat är det nära samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringslivet som ger hög kvalitet och aktualitet i kunskaperna som lärs ut. Detta säkerställs bland annat genom att yrkesverksamma individer agerar utbildare inom yrkeshögskoleutbildningar. Där går de in med god kännedom om yrket, delar med sig av erfarenheter och spetskunskap. De bidrar till att relevanta kunskaper lärs ut och spelar en viktig roll i kvalitetssäkringen av utbildningen.

Dock ser vi nu att denna viktiga del av yrkeshögskolans funktionssätt är hotad. Detta då Skatteverket ändrat sin tillämpning av momsreglerna för dessa utbildare. Förändringen innebär att kostnaden för att använda yrkesverksamma som utbildare ökar med 25% i ett slag.

Tillämpningen motarbetar yrkeshögskolans funktionssätt och försvårar kompetensförsörjningen.

De ökade kostnaderna leder till en rad negativa effekter genom att anordnarnas möjligheter att anlita yrkesverksamma utbildare minskar radikalt, med förlorade fördelar till följd.

Andra konsekvenser vi erfar är försämrad kvalitet, att utbildningar riskerar att utebli och snedvriden konkurrens mellan privata och offentliga utbildningsanordnare.

En lösning behöver komma på plats snarast, då vi redan under våren sett effekter av den nya tillämpningen. Svenskt Näringsliv föreslår därför att privata anordnare av yrkeshögskoleutbildning ges rätt till en schablonersättning för att kompensera för momskostnaderna.

Svenskt Näringsliv har därför skickat en hemställan till regeringen om att omgående införa en momskompensation i lagen om yrkeshögskolan, liknande den som finns i skollagen. Därutöver behöver anslagen till Myndigheten för yrkeshögskolan öka, för att denna momskompensation inte ska påverka antalet utbildningsplatser negativt, med ökad kompetensbrist som följd.

SKRIVET AVHanna Cederqvist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist