Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

Arbetsmarknaden förändras samtidigt som det finns en kompetensbrist. Digitaliseringen, internationaliseringen, klimatomställningen och att fler yrkesverksamma arbetar längre upp i åldrarna är genomgripande förändringar på arbetsmarknaden, vilka har påskyndats av pandemin.

Vart femte rekryteringsförsök ute i de svenska företagen misslyckas ofta på grund av det inte finns kandidater med rätt kompetens. 67 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Utmaningarna att hitta rätt kompetens finns i hela landet, i alla branscher och i alla typer av företag.

Det ställer krav på fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma, det så kallade livslånga lärandet, för att yrkesverksamma ska kunna byta arbete och bransch, för arbetslösa att ställa om när arbetsmarknaden svänger och för att näringslivet ska kunna klara sin kompetensförsörjning.

Därför menar Svenskt Näringsliv att:

  • Utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning.
  • Arbetsmarknadens behov måste i högre grad styra kursutbudet.
  • En framgångsfaktor är en god samverkan mellan universitet och högskolor respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning. Så att det som näringslivet efterfrågar anpassas i lärosätenas kursutbud.

Svenskt Näringsliv har följande sex policyförslag för att stärka det livslånga lärandet:

  • Anpassa den högre utbildningen efter både studenternas krav och arbetslivets/samhällets behov.
  • Premiera universitet och högskolor som åstadkommer en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens.
  • Gör livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde för högskolorna med öronmärkt finansiering och ett anpassat regelverk för att säkerställa ett utbud för fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma.
  • Skapa en oberoende analysfunktion som gör analyser avseende arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade med olika inriktningar, inklusive behoven av livslångt lärande.
  • Skapa incitament för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksam kunskap från såväl arbetsliv som tidigare utbildningar för att möjliggöra effektivare vidareutbildning och karriärbyte.
  • Permanenta den tillfälliga ersättningen för öppen icke poänggivande nätbaserad utbildning med direkt koppling till arbetslivets behov.

För att företag ska kunna möta de utmaningar men även möjligheter som förändringar på arbetsmarknaden innebär och vara konkurrenskraftiga så att kompetensbrist inte blir ett tillväxthinder måste högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas!

Undertecknad med deltagarna, moderator och projektkoordinator inför sändningen

Onsdagen den 28 april arrangerade Svenskt Näringsliv ett webbinarium där jag presenterade evidens i form av enkätresultat och policyförslag från rapporten Utbildning för kompetensutveckling och omställning – Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas. Därefter berättade rektor Martin Hellström vid Högskolan Väst hur de arbetar med livslångt lärande följt av en panel med ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, Marie-Louise Hänel Sandström (riksdagsledamot i utbildningsutskottet (M)), min chef Magnus Wallerå, som är chef för Avdelningen för kompetensförsörjning respektive arbetsmarknadens parter i form av Therese Svanström (ordförande TCO), Lena Granqvist (samhällspolitisk chef SACO) samt Katarina Lundahl (chefsekonom Unionen). Robert Gidehag modererade och min arbetskamrat Georgios Sideras var till stor hjälp med arrangemanget.

Sammantaget är det en bred samsyn i frågan om livslångt lärande. Refererat från webbinariet återfinns här (se länk) och rapporten finns att läsa här (se länk).

SKRIVET AVUlrika Wallén

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist