Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

Jag hade förmånen att medverka i konferensen ”Vilken roll har universitet och högskolor i det livslånga lärandet?” som Uppsala universitet arrangerade den 16 februari. Olika aktörer presenterade deras syn på livslångt lärande och Utbildningsdepartementet berättade om det nya omställningsstudiestödet.

Universitet och högskolor på fronten av livslångt lärande

Lunds universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet presenterade sina erfarenheter, utmaningar och möjligheter för lärosätena med livslångt lärande. För lärosätena handlar det i stort om att utveckla och förändra såväl fortbildning och vidareutbildning som programutbildning genom att tänka nytt, tänka om och att ta hänsyn till samhällsutmaningar och förändringar på arbetsmarknaden. 

Svenskt Näringslivs syn på livslångt lärande 

Bakgrunden är stora samhällsutmaningar. Arbetsmarknaden förändras samtidigt som det finns en kompetensbrist. Vart femte rekryteringsförsök i de svenska företagen misslyckas ofta på grund av det inte finns kandidater med rätt kompetens. 67 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Det ställer krav på fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma, det så kallade livslånga lärandet, för att näringslivet ska kunna klara sin kompetensförsörjning. 

Därför menar Svenskt Näringsliv att utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning. Arbetsmarknadens behov måste i högre grad styra kursutbudet. En framgångsfaktor är en god samverkan mellan universitet och högskolor respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning. Så att det som näringslivet efterfrågar anpassas i lärosätenas kursutbud. 

Uppsala universitet samverkar med näringslivet för masterutbildning i batteriteknik

Det pågår en rad exempel på samverkan som tar hänsyn till näringslivet behov. Eftersom det var Uppsala universitet som arrangerade konferensen så är det särskilt positivt att nämna deras kommande masterutbildning i batteriteknik, som har kommit till i samarbete med Northvolt och Volvo. Till hösten startar även ett nytt masterprogram för elektroingenjörer som kretsar kring eldrivna fordon. 

Svenskt Näringsliv har följande policyförslag för att stärka det livslånga lärandet

Det har gjorts en hel del från politiken på det här området. Svenskt Näringslivs har fem policyförslag som ger universitet och högskolor förutsättningar för att skapa ett kursutbud för livslångt lärande. Därför vill vi att regeringen och riksdagen gör följande:

  • Förtydliga näringslivets behov i högskolelagen.
  • Inför en samverkansbonus. 
  • Gör livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde för högskolorna. 
  • Skapa en oberoende analysfunktion som gör analyser avseende arbetsmarknadens behov.
  • Skapa incitament för lärosätena att arbeta med validering.

Högskolans roll för det livslånga lärandet måste stärkas så att företag kan möta de utmaningar men även de möjligheter som förändringar på arbetsmarknaden innebär. Företagen måste också i framtiden vara konkurrenskraftiga och kompetensbrist får inte bli ett tillväxthinder!

Stort tack Uppsala universitet för att jag fick vara med och presentera hur Svenskt Näringsliv menar att högskolans roll för det livslånga lärandet kan stärkas! 

SKRIVET AVUlrika Wallén

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist