Skoluppgifter blir offentliga igen

Idag blir statistik på skol- och kommunnivå återigen offentliga. Uppgifterna rör till exempel information om elever och lärare, betygs- och provresultat samt uppgifter om vart elever tar vägen efter avslutade studier.

Det är välkommet för alla som har ett intresse av att skolan förbättras och elevernas kunskapsresultat ökar.

Bakgrunden till att de här uppgifterna inte har varit tillgängliga är att Statistiska centralbyrån (SCB) under hösten 2019 kom fram till att vissa skoluppgifter bör betraktas som affärshemligheter och ska omfattas av statistiksekretess hos myndigheterna. Beslutet överklagades till kammarrätten som dock ansåg att SCB:s bedömning var korrekt. Det blev alltså uppenbart att det behövdes förändringar.

I våras beslutade riksdagen att tillfälligt ändra sekretesslagen vilket gör det möjligt för Skolverket att från och med första juli publicera skolstatistik som tidigare. Lagändringen gäller fram till den sista juni 2023 då det är tänkt att nya permanenta regler ska vara på plats.

Det är bra att det nu finns en lösning på plats som gör att skoluppgifterna återigen finns tillgängliga. Däremot bör den tillfälliga lösningen som nu kommer på plats göras permanent så att uppgifterna finns tillgängliga på ett bra sätt även efter 2023. Vilket också Svenskt Näringsliv påpekade i sitt remissvar.

Statistiken behöver användas av huvudmän, Skolverket och Skolinspektionen för utveckling och granskning av svenska skolor. Men statistiken skulle också på ett bättre sätt kunna tillgängliggöras till fler grupper. Framförallt för att ge elever och föräldrar bättre möjligheter att göra bra och välgrundade skol- och utbildningsval. Fler kvalitetsmått behöver också utvecklas. Till exempel mått på enskilda skolors förmåga att höja elevernas resultat.

Ett bra användningsområde för statistiken är Gymnasiepejl som Ekonomifakta publicerar årligen. Där redovisas sysselsättning och inkomst efter avslutad gymnasieutbildning så att kommande årskullar kan få bättre information om arbetsmarknaden inför gymnasievalet. Vid nästa uppdatering av Gymnasiepejl kommer resultaten på skolnivå kunna visas igen.

Kort sagt är det en bra statistikdag för skolan. Men politikerna bör se till att den tillfälliga lösningen blir permanent.

SKRIVET AVJohan Olsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist