Starka resultat för Myh:s försöksverksamhet

Yrkeshögskolan har gjort en omfattande utvecklingsresa de senaste åren. Inte minst är detta sant för året 2020. Sedan 2014 har antalet platser på yrkeshögskolan fördubblats och under förra året gjordes breddningar av utbudet och därmed stärktes möjligheterna för fler målgrupper att ta del av utbildning inom yrkeshögskolan.

En av dessa satsningar är försöksverksamheten YH-flex. Det är en utbildningsform som vilar på de vanliga utbildningarna inom yrkeshögskolan, där de individer som har betydande yrkeskunskaper som svarar mot kunskapskraven inom en specifik yrkeshögskoleutbildning får möjlighet till en effektivare och individanpassad väg till yrkeshögskoleexamen.

Försöksverksamheten har pågått i drygt ett år och så här långt har i genomsnitt de studerande efter validering kunnat tillgodoräkna sig ungefär 60 procent av yrkeshögskoleutbildningen. Vägen till examen mer än halverades – därmed också utbildningskostnaderna, tidsåtgången för individen för att nå examen och tiden för näringslivet att få tillgång till rätt kompetens.

Detta är väldigt fina resultat.

Några av de faktorer som utgör styrkor i denna modell är Myndigheten för yrkeshögskolans stöd till anordnarna, erfarenhetsutbytet mellan anordnare och att en ekonomisk modell som skapar incitament för anordnare har tagits fram. Även de lyhörda, snabbfotade utbildningsanordnarna i nära samverkan med arbetslivet är en förutsättning.

Riksrevisionen granskade nyligen om yrkeshögskolan lever upp till riksdagens intentioner om att utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov, hålla hög kvalitet och att ska resurserna ska användas på ett effektivt sätt. Den stora nyheten när resultatet presenterades var egentligen att Riksrevisionen inte fann några stora brister. Deras granskning visar att yrkeshögskolan fungerar väl och svarar upp mot målbilden.

Det är en bild vi delar. Och just satsningen på YH-flex möter definitivt upp mot målet om resurseffektivitet. Erfarenheterna från det arbetet kommer att förbättra förutsättningarna att arbeta med validering för tillgodoräknande inom hela yrkeshögskolan.

SKRIVET AVHanna Cederqvist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist