Vi svarar upp mot näringslivets behov av bättre kompetensförsörjning!

Idag lanserar vi kompetensförsörjningsbloggen för att rikta ljuset mot de utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska utmaningar som behöver hanteras för att företagen ska kunna rekrytera rätt personal. Våra 60 000 medlemsföretag säger att kompetensförsörjningen är högprioriterad efter Corona-pandemin. Nu kraftsamlar vi för att göra våra frågor än mer tydliga och synliga i debatten.

Företagens efterfrågan på arbetskraft växer i takt med att pandemin klingar av. Flera centrala prognosmakare slår fast att ekonomin kommer växa under innevarande år och framförallt under de kommande åren. Vår egen företagarpanel visar att 60 procent av medlemsföretagen signalerar positiva anställningsplaner.

Trots en hög arbetslöshet har företagen stora svårigheter att hitta rätt medarbetare. Arbetsmarknaden lider dels av med mer eller mindre permanenta strukturella hinder som försvårar matchningen, dels temporära problem som kommer av konjunktursvängningar.

Bloggen kommer att fördjupa, utveckla och medverka till att finna svar på följande frågeställningar: Hur ser företagens behov ut på kort och längre sikt och hur ska företagen hitta rätt kompetens? Hur ska matchningen förbättras? Vilka arbetsmarknadsreformer krävs för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt? Hur lyfter vi kunskapsresultaten i skolan och hur bör utbildningssystemet reformeras för att bättre svara upp mot arbetsmarknadens behov av väl utbildade medarbetare med möjlighet att lära nytt och ställa om under yrkeslivet? Hur ska forskningspolitiken utvecklas för att bidra mer till innovation, tillväxt och ökade privata forskningsinvesteringar i Sverige?

Breda frågor ska kunna kokas ned och behandlas i såväl tekniskt, som i mer övergripande analyser.

Genom att skapa en ny avdelning med namnet Kompetensförsörjning och internrekrytera våra mest framstående experter på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, kommer ny energi frigöras och mer fokus kunna riktas på kompetensförsörjningsfrågan.

Först ut idag med ett blogginlägg handlar om Norrlands behov av arbetskraft för att möta den nya moderna industrialiseringen under de närmaste åren.

SKRIVET AVMagnus Wallerå

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist