Viktigt förslag för fortsatt stark yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är unikt som utbildningsform då arbetsmarknadens kompetensbehov är i fokus. Yrkeshögskoleutbildningar uppstår och godkänns med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov.

Yrkeshögskolan har expanderat mycket de senaste åren – både sett till antal studieplatser och till breddandet av utbudet inom utbildningsformen, vilket tillgängliggör yrkeshögskoleutbildning för fler målgrupper. Att 9 av 10 kommer i arbete efter utbildningen vittnar om styrkan i modellen med ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetslivet.

Nyckeln till framgång ligger dock ej enbart i att utbildningarna har sin utgångspunkt i arbetsmarknadens kompetensbehov. En viktig komponent är arbetslivets närvaro och engagemang under hela utbildningen. Detta sker dels genom att arbetslivet är med och tar fram utbildningen och genom praktik ute i arbetslivet (LIA). Det sker även genom att yrkesverksamma agerar utbildare inom utbildningen, vilket säkerställer att kunskaperna som lärs ut är aktuella och relevanta för yrket, ger kontaktyta mellan arbetslivet och studenter under studietiden samt möjliggör att smala utbildningar med spetskompetenser kommer till.

Hot mot kompetensförsörjningen Yrkeshögskolans funktionssätt – och därmed kompetensförsörjningen därifrån – hotades till följd av att Skatteverket börjat göra nya tolkningar av momsregelverket som resulterade i att dessa utbildare inom yrkeshögskolan skulle betala moms. Detta medför att utbildningsanordnares kostnad för att anlita utbildare från arbetslivet höjdes med 25% i ett slag. En kostnadsökning som är ohållbar. Det blir svårt, eller rent av omöjligt, att få ekonomin att gå ihop för anordnarna.

Almega fick snabbt signaler om detta från sina utbildningsanordnare och var snabba på bollen, men det blev snabbt uppenbart att detta inte enbart var en fråga för utbildningsföretagen utan riskerade hela näringslivets kompetensförsörjning från yrkeshögskolan.

Den nya momsen riskerade att urholka systemet och orsaka negativa konsekvenser för aktualiteten i kunskaperna som lärs ut och den nära kontakten med branschen samt försvåra möjligheterna att få till bra utbildningar inom smala yrken som kräver spetskunskap.

Framgång i arbetet Med utgångspunkt i detta tog Svenskt Näringsliv fram en hemställan som skickades till regeringen med problembeskrivning och förslag på lösning på problemet. Dialog har förts med berörda departement, tjänstemän, riksdagspolitiker m.fl. Ett arbete som gett effekt, vilket blev tydligt när regeringen presenterade ett förslag om 100 miljoner till Yrkeshögskolan för momskompensation till privata anordnare i BP22.

Utfallet av budgetomröstningen i december är i dagsläget ovisst, men oavsett utfall är det av största vikt att förslaget om momskompensation till privata anordnare står sig.

SKRIVET AVHanna Cederqvist

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist