Yrkesutbildningsveckan!

Du kanske inte tycker att det känns som en särskilt speciell vecka. Mest en vanlig oktobervecka som flyter ihop med de övriga höstveckorna. Inget kunde vara mer fel. Det är nämligen Yrkesutbildningsvecka den där veckan! Dessutom är det den allra första Yrkesutbildningsveckan (Yrkesutbildningsveckan – Worldskills). Syftet med initiativet är att sprida kunskap, öka intresset och lyfta fram yrkesutbildningarna.

Yrkesutbildningarna behöver verkligen uppmärksammas.

Trots hög och växande arbetslöshet är det svårt företag att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det är så illa att vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt och åtta av tio arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens.

Det finns såklart väldigt många anledningar till att det är svårt för företagen att rekrytera. Men en viktig orsak är att inte tillräckligt många utbildar sig så att de skaffar sig den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Störst är bristen på gymnasial yrkeskompetens – det är helt enkelt för få elever som väljer att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet och för få unga vuxna inom yrkesvux. Trots att utbildningarna många gånger leder till bra jobb direkt. Jobben ger också ofta bra betalt. Om det inte blir en bättre matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens efterfrågan kommer Sverige att sakna 290 000 yrkesutbildade år 2035.

Som en del i Yrkesutbildningsveckan och i vårt projekt om framtidens yrkesutbildning släpper vi en rapport om företagens insatser i den gymnasiala yrkesutbildningen. Rapporten visar att företag och branscher gör stora insatser. De startar egna skolor, driver kvalitetssäkringskoncept, tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande (apl) och mycket annat (Företagens engagemang gör yrkesutbildningen bättre (svensktnaringsliv.se)).

Faktum är att svenska företag lägger runt 3,5 miljarder kronor på den här typen av satsningar varje år. 1,7 miljarder på samverkan med utbildningsväsendet och ytterligare nästan två miljarder på egna utbildningar som täpper till luckorna i den formella utbildningen.

Företagens och branschernas engagemang syns över hela landet, samtidigt som olika regionala förutsättningar kan göra att initiativen ser olika ut. Rapporten visar att företagens och branschernas engagemang framför allt handlar om tre saker:

  • säkra sin rekrytering och kompetensförsörjning
  • höja kvaliteten på yrkesprogrammen och göra utbildningarna mer attraktiva
  • öka mångfalden i yrkesutbildningarna

Vi ser också att engagemanget påverkar utbildningssystemet genom att:

  • bredda befintliga utbildningar
  • uppdatera och kvalitetssäkra utbildningar
  • göra yrkesutbildningar mer attraktiva
  • öka elevers anställningsbarhet
  • kompetensutveckla lärare

Men det är viktigt att företag och branscher får bättre förutsättningar att engagera sig. Där finns fortfarande mycket jobb kvar att göra och det är en av anledningarna till att Yrkesutbildningsveckan behövs.

SKRIVET AVJohan Olsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist