LogoLogo
LogoLogo

Anne Wigart

Director, Legal Affairs

Corporate governance, company law and securities market

Latest Articles by Anne Wigart

COMMENT ‚ÄĒ 7 September 2021

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt Ds 2021:15

COMMENT ‚ÄĒ 17 August 2021

Remiss av Bolags rörlighet över gränserna SOU 2021

COMMENT ‚ÄĒ 17 May 2021

Enkät från FI om MAR

ARTICLE ‚ÄĒ 10 February 2021

Kritik mot lagförslag om bolagsrätten 

EU-kommissionen vill se lagändringar i regelverket för bolagsrätt och bolagsstyrning. Initiativet sågas av Svenskt Näringsliv.
ARTICLE ‚ÄĒ 10 February 2021

Confederation of Swedish Enterprise responds to consultation on Sustainable corporate governance

The European Commission is set to propose a legislative framework for sustainable corporate governance in Q2-2021. This initiative aims to ‚Äúimprove the EU regulatory framework on company law and corporate governance‚ÄĚ and is said to include new rules on corporate governance as well as new rules on due diligence in supply chains.
COMMENT ‚ÄĒ 5 February 2021

Finansinspektionen- frågeformulär om prospektskadeståndsansvar för juridiska personer

COMMENT ‚ÄĒ 4 February 2021

Finansinspektionen- frågeformulär om prospektskadeståndsansvar för juridiska personer

ARTICLE ‚ÄĒ 21 January 2021

Så upprättas ersättningsrapporten

Börsbolag måste numera för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport som ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Första gången blir på stämman 2021. 
COMMENT ‚ÄĒ 12 October 2020

European Commission's Roadmap on sustainable corporate governance

COMMENT ‚ÄĒ 14 August 2020

Avgifter hos Finansinspektionen

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist