LogoLogo
LogoLogo

Bettina Kashefi

Chefekonom

Latest Articles by Bettina Kashefi

ARTICLE — 11 May 2021

Välfärdens resurser måste användas bättre

Mer pengar är inte lösningen på välfärdens problem. Det finns goda möjligheter att nå bättre resultat om man bland annat använder digitala lösningar, skriver chefekonom Bettina Kashefi och Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
REPORT — 5 May 2021

Ett år av coronakris - var står vi nu?

COMMENT — 2 November 2020

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

COMMENT — 27 October 2020

Remisspromemoria Nya kapitalkrav för svenska banker

REPORT — 17 September 2020

Efter pandemin - Ekonomisk bedömning hösten 2020

Rapporten innehåller en analys av det reformbehov som Sverige står inför.
COMMENT — 25 June 2020

Remiss - Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

COMMENT — 26 May 2020

Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning.
COMMENT — 23 April 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

COMMENT — 3 March 2020

Remiss: Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

COMMENT — 11 February 2020

Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist