LogoLogo
LogoLogo

Emelie Nordström

Policy Advisor EU Affairs

EU office of the Confederation of Swedish Enterprise in Brussels. Policy overview focusing on energy, climate & environment, industrial policy, the digital economy and communication.

Latest Articles by Emelie Nordström

ARTICLE — 10 May 2021

Gemensamt nordiskt inspel till EU Industrial Forum

Svenskt Näringsliv och dess nordiska systerorganisationer har gemensamt tagit fram inspel och förslag till EU Industrial Forum. I inspelet understryks att EU-kommissionen främst bör fokusera på stegvis implementering av regelförbättringsåtgärder, för att främja omställningen av ekosystem i linje med industristrategin. 
ARTICLE — 10 May 2021

Joint Nordic input to the EU Industrial Forum

The Confederation of Swedish Enterprise, along with its Nordic sister organisations, has jointly produced a submission and proposals to the EU Industrial Forum. 
ARTICLE — 23 September 2019

EU lose much of its attraction without the single market

A fully developed single market is central to fight climate change, promote sustainable development, to fully harness the potential of digitalisation and strengthen Europe’s competitiveness. Without the single market, the EU would lose much of its attraction.
EVENT — 11 June 2019

På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?

Vad kommer att vara riktigt viktigt för hur framtidens arbetsmarknad utvecklas i Sverige? Ett svar är: det beror på hur svenska företag lyckas behållas sin konkurrenskraft.
REPORT — 22 May 2019

The race for skills drives gender equality

REPORT — 13 May 2019

FOLA 2019 - Fakta om löner och arbetstider

REPORT — 8 March 2019

Jakten på kompetens driver jämställdheten framåt

ARTICLE — 7 March 2019

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
REPORT — 8 June 2018

Fakta om löner och arbetstider 2018

REPORT — 13 March 2018

Rekryteringsenkäten 2018 - Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar

Rekryteringsenkäten 2018 - Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist