LogoLogo
LogoLogo

Göran Grahn

Economist

Manages overview of regional statistics and contact with regional offices in regard to economic issues.

Latest Articles byGöran Grahn

REPORT — 8 December 2020

Ekonomisk bedömning december 2020

REPORT — 17 September 2020

Efter pandemin - Ekonomisk bedömning hösten 2020

Rapporten innehåller en analys av det reformbehov som Sverige står inför.
REPORT — 30 June 2020

Efter pandemin - så säkrar vi svenskt välstånd och en hållbar tillväxt

Efter pandemin - så säkrar vi svenskt välstånd och en hållbar tillväxt
REPORT — 28 April 2020

Ekonomiska scenarier i coronakrisen

REPORT — 12 November 2019

Det ekonomiska läget

REPORT — 12 April 2018

Det ekonomiska läget, april 2018

REPORT — 7 December 2017

Det ekonomiska läget – December 2017

REPORT — 2 July 2017

Ett viktigt år har gått – Reformläget fram till 2020

REPORT — 15 June 2017

Det ekonomiska läget – Juni 2017

REPORT — 14 December 2016

Det ekonomiska läget – december 2016

Den globala tillväxten fortsätter att utvecklas svagt både 2016 och 2017. Europa återhämtar sig gradvis, till stor del drivet av den mycket expansiva penningpolitiken. Den amerikanska ekonomin har utvecklats svagare än förväntat och tillväxten för 2016 blir med största sannolikhet lägre än i euroområdet för första gången på länge. Federal Reserve fortsätter att höja styrräntan i långsam takt medan ECB ligger kvar med extremt låga räntor under lång tid framöver. De globala riskerna för den framtida utvecklingen är större än på länge. Osäkerheten är stor, både på det politiska och ekonomiska området. Världshandelns inbromsning och nya hot mot frihandeln, en svag produktivitetsutveckling och höga skuldnivåer i många av världens länder är oroväckande och kan få stor negativ effekt på världsekonomin.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist