LogoLogo
LogoLogo

Hans Gidhagen

Senior Advisor in Pensions

Works with social security insurance, collectively agreed insurance policies, with speciality in issues related to occupational pensions and the public pension system.

Latest Articles by Hans Gidhagen

ARTICLE ‚ÄĒ 12 May 2021

Regeringen bör fatta ett bättre beslut om pensioner i egen regi

Regeringen har beslutat att inte ändra reglerna i Skatteförfarandelagen så att tjänstepensionerna kan fortsätta komma från en utbetalare, Alecta. I stället uppstår nu en pensionsröra till ingen nytta för någon, men till skada för Svenskt Näringslivs och PTK:s ITP-plan och för i dag 150 000 pensionärer, i framtiden närmare 400 000, skriver Hans Gidhagen, försäkringsexpert.
COMMENT ‚ÄĒ 16 September 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

COMMENT ‚ÄĒ 13 February 2019

Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

COMMENT ‚ÄĒ 4 June 2018

Promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet

COMMENT ‚ÄĒ 20 December 2017

Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

COMMENT ‚ÄĒ 15 November 2017

Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande

ARTICLE ‚ÄĒ 1 February 2017

Flytta inte premiepensionskapitalet!

Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om att individernas sparade kapital inom premiepensionen ska kunna tvångsflyttas till statliga AP-fonden. Förslaget ska komma tillrätta med något som inte är ett problem, och riskerar istället att skapa stora förtroendeproblem i pensionssystemet, skriver Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert.
COMMENT ‚ÄĒ 30 January 2017

Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61)

COMMENT ‚ÄĒ 21 November 2016

Remiss av förslag till ny trafikljusmodell

COMMENT ‚ÄĒ 27 May 2016

Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist