Ingvar Backle

Negotiations and Insurance Specialist Senior Advisor

Involved in collective bargaining negotiations, and specialist in labour market insurance. Works with social security insurance, collectively agreed insurance policies, with speciality in occupational pension policies.

Latest Articles by Ingvar Backle

COMMENT — 21 March 2024

Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

COMMENT — 11 March 2022

Remiss: Garantitillägg i bostadstillägget

ARTICLE — 14 April 2021

Pensionärernas verkliga inkomst bättre än myten

Det är angeläget att pensionspolitiken tar sin utgångspunkt i verkliga förhållanden, skriver Ingvar Backle, pensionsexpert.
COMMENT — 20 August 2020

Remiss: Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

COMMENT — 11 June 2020

Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg

COMMENT — 16 September 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

ARTICLE — 10 May 2019

Pensionspopulismen har nått regeringen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
COMMENT — 6 May 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

COMMENT — 23 April 2019

Promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer

ARTICLE — 4 February 2019

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist