LogoLogo
LogoLogo

Jesper Gyberg

Director Climate Policies

Latest Articles by Jesper Gyberg

COMMENT ‚ÄĒ 23 September 2021

Remittering av F√∂rslag till Europaparlamentets och r√•dets f√∂rordning om √§ndring av f√∂rordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande √•rliga minskningar av v√§xthusgasutsl√§pp under perioden 2021‚Äď2030

COMMENT ‚ÄĒ 23 September 2021

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757

COMMENT ‚ÄĒ 10 September 2021

Inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

COMMENT ‚ÄĒ 6 September 2021

Remittering av Utfasningsutredningens bet√§nkande SOU 2021:48 ‚ÄĚI en v√§rld som st√§ller om - Sverige utan fossila drivmedel 2040‚ÄĚ

ARTICLE ‚ÄĒ 19 July 2021

Swedish Enterprise: ‚ÄėFit for 55‚Äô ‚Äď increase in ambition but a lack of focus on cost-effectiveness

‚ÄėFit for 55‚Äô is a crucial element in the journey towards an EU free of greenhouse gas emissions, and there are considerable opportunities for Swedish companies as part of the transition. However, we believe that it is important to safeguard the fundamental principles of cost-effectiveness and competitiveness, says Jesper Gyberg, Director Climate Policies.
ARTICLE ‚ÄĒ 16 July 2021

Fit for 55 - ambitionshöjning men bristande fokus på kostnadseffektivitet

Fit for 55 är en avgörande beståndsdel i resan mot ett EU utan växthusgasutsläpp och Svensk Näringsliv ser stora möjligheter för de svenska företagen i omställningen men anser samtidigt att det är viktigt att slå vakt om grundläggande principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft, skriver Jesper Gyberg, klimatpolicyansvarig.
REPORT ‚ÄĒ 24 June 2021

Ett skärpt utsläppsmål till 2030

ARTICLE ‚ÄĒ 28 May 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Det √§r dags att svenska politiker tar ansvar och ger n√§ringslivet r√§tt f√∂ruts√§ttningar att minska utsl√§ppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-√Ėy.
ARTICLE ‚ÄĒ 13 April 2021

√Ėsterg√∂tland kan g√∂ra mer f√∂r klimatet

√Ėsterg√∂tland riskerar att halka efter b√•de n√§r det g√§ller klimatomst√§llning och industrins investeringar. Bristerna i elsystemet √§r en allt st√∂rre h√§msko f√∂r n√§ringslivets utveckling i v√•rt l√§n.
ARTICLE ‚ÄĒ 26 February 2021

Companies essential for necessary investments for climate change

Stopping carbon leakage must be at the heart of all climate policy, this is especially applicable for the EUETS.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist