LogoLogo
LogoLogo

Jesper Gyberg

Director Climate Policies

Latest Articles by Jesper Gyberg

ARTICLE — 13 April 2021

Östergötland kan göra mer för klimatet

Östergötland riskerar att halka efter både när det gäller klimatomställning och industrins investeringar. Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för näringslivets utveckling i vårt län.
ARTICLE — 26 February 2021

Companies essential for necessary investments for climate change

Stopping carbon leakage must be at the heart of all climate policy, this is especially applicable for the EUETS.
ARTICLE — 26 February 2021

Current ESR-system is not efficient

Since the EU wants to become a real role model in the climate transition, it is not enough to simply reduce emissions. An EU that restricts production and forces companies to relocate abroad risks acting as a deterrent, which is the last thing that climate change efforts need.
EVENT — 22 February 2021

Underskattad nytta av svensk export kan slå mot klimatarbetet

COMMENT — 16 February 2021

Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel –kontrollstation

ARTICLE — 12 October 2020

Rätt förutsättningar krävs för att nå EU:s nya klimatmål

I förra veckan fastställde Europaparlamentet sin ståndpunkt inför de kommande förhandlingarna med Rådet om EU:s nya klimatlag. Parlamentets beslut innebär en kraftig ambitionsökning till 2030, från dagens mål om en utsläppsminskning med 40 procent vill Parlamentet istället se en ökning till 60 procent. 
ARTICLE — 29 September 2020

Kraftfullare satsningar krävs för att uppnå klimatmålen 

Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för år 2021 till riksdagen. Svenskt Näringslivs avdelning för hållbarhet och infrastruktur har samlat några av sina kommentarer på satsningarna inom området. 
ARTICLE — 21 September 2020

EU increase its climate ambition 

European Commission announces its new climate plans with a proposal to increase its climate ambition to a 55% reduction in emissions by 2030. The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the latest discussions on a more ambitious 2030 target.
ARTICLE — 21 September 2020

EU:s klimatmål för 2030 föreslås höjas till 55 procent

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som avser en höjning av dagens 2030-mål till minst 55 procent. Svenskt Näringsliv välkomnar den senaste tidens diskussioner om ett mer ambitiöst 2030-mål.
COMMENT — 11 June 2020

Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist