LogoLogo
LogoLogo

Johan Britz

Deputy Director General, Business Policy

Responsible for communications and influencing the public opinion.

Latest Articles by Johan Britz

REPORT ‚ÄĒ 20 May 2021

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2020

ARTICLE ‚ÄĒ 22 December 2020

Joint letter about the COVID-19 situation to Commissioner Vesthager

The Confederation of Danish Industry and Swedish Enterprise have written a letter to Commissioner Vesthager about that the current COVID-19 situation should still be considered as an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b), which refers to state aid. Please read the letter below. 
POSITION PAPER ‚ÄĒ 19 November 2020

Hemställan 2 - behov av ytterligare krisåtgärder

REPORT ‚ÄĒ 7 October 2020

Återstarta Sverige, åtgärdspaket 2: Investera Sverige ur lågkonjunkturen - Reformer för ett bättre investeringsklimat

Hur snabbt foŐąretagens investeringar aŐäterstartar aŐąr avgoŐąrande foŐąr hur snabbt Sverige tar sig ur laŐägkonjunkturen.
REPORT ‚ÄĒ 9 September 2020

Återstarta Sverige, åtgärdspaket 1: Kraftsamling för jobben

Coronakrisen hotar inte bara liv och hälsa. Den slår brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Rätt reformer kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.
ARTICLE ‚ÄĒ 24 August 2020

F√∂rl√§ng omst√§llningsst√∂det ‚Äď krisen √§r l√•ngt ifr√•n √∂ver

Det ekonomiska läget ser för många företag något bättre ut efter sommaren. Men krisen är långt ifrån över. Åtskilliga företag och vissa branscher har det fortfarande tufft.
POSITION PAPER ‚ÄĒ 26 May 2020

Skrivelse S7-2020 Uppföljning skrivelse ang corona - skyndsamma åtgärder på skatteområdet

POSITION PAPER ‚ÄĒ 14 May 2020

Behovet av en god beredningsprocess inom skattelagstiftningen

COMMENT ‚ÄĒ 23 April 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

COMMENT ‚ÄĒ 22 April 2020

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist