LogoLogo
LogoLogo

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Latest Articles by Karl Lallerstedt

ARTICLE — 4 June 2020

Dags att återuppbygga civilförsvaret

Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.
COMMENT — 18 November 2019

Remittering av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (DS 2019:17)

COMMENT — 5 November 2019

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

COMMENT — 30 August 2019

Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

COMMENT — 10 June 2019

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.(Ds 2019:1)

COMMENT — 1 April 2019

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

ARTICLE — 5 March 2019

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
ARTICLE — 28 January 2019

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
ARTICLE — 12 December 2018

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
COMMENT — 11 September 2018

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist