LogoLogo
LogoLogo

Lina Håkansdotter

Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur

Latest Articles byLina Håkansdotter

ARTICLE — 16 December 2020

Joint position on Taxonomy from the Nordic business federations from Finland, Iceland, Norway and Sweden

The Nordic business federations of Finland, Iceland, Norway and Sweden are deeply concerned by the delegated Regulation on the EU’s environmental objectives for climate change mitigation and adaptation under the ‘Taxonomy’. We find that it will undermine ours, and Europe’s, ability to reach our climate goals. 
ARTICLE — 2 December 2020

EU Taxonomy hits the wrong target

The taxonomy as proposed may negatively impact our ability to reach our climate goals. It also risks undermining our competitiveness and ultimately leading to an overall increase in global CO2 emissions.
REPORT — 30 November 2020

Kraftsamling Elförsörjning - policyrapport

ARTICLE — 24 November 2020

Regeringen måste skydda den svenska klimatomställningen 

Företag ska redovisa hur hållbar deras verksamhet är enligt EU:s taxonomi. Nu varnar Svenskt Näringsliv för att det nya verktyget får motsatt effekt och ökar koldioxidutsläppen.
ARTICLE — 23 November 2020

”Halvera tiden för att få ett miljötillstånd”

LKAB satsar 400 miljarder på fossilfritt stål. Långa tillståndsprocesser försenar projektet. ”Vi behöver dubblera hastigheten i omställningen, något som kräver halverade tider för att få ett tillstånd”, skriver Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
COMMENT — 15 October 2020

Remiss av Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

ARTICLE — 10 September 2020

Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning

”Vi står inför stora och långsiktiga beslut som har avgörande inverkan på Sveriges framtid – det är nu dags för politiken att börja agera”, skriver Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur.
COMMENT — 27 August 2020

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

COMMENT — 27 August 2020

Remiss: Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

ARTICLE — 20 August 2020

Trygg elförsörjning en nyckel till klimatomställningen

Det finns en bred enighet om att vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle. I den omställningen är väl fungerande elförsörjning en nyckelfaktor. Utan elanvändarnas vetskap om att de kan få tillgång till rätt mängd fossilfri el, på rätt plats, vid rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris kommer omställningen från de fossila bränslena inte lyckas.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist