LogoLogo
LogoLogo

Magnus Wallerå

Avdelningschef kompetensförsörjning

Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning

Magnus Wallerå skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Latest Blog posts by Magnus Wallerå

Latest Articles by Magnus Wallerå

BLOG POST — 18 November 2021

Bloggen Kompetensförsörjning flyttar

BLOG POST — 5 May 2021

Vi svarar upp mot näringslivets behov av bättre kompetensförsörjning!

ARTICLE — 16 February 2021

Yrkesprogrammen – snabb väg till jobb 

Samtidigt som Kalmar läns drygt 2 642 niondeklassare gör sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Kalmar län var 1 466 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december. 
ARTICLE — 16 February 2021

Yrkesutbildning leder snabbare till jobb 

Samtidigt som Kronobergs drygt 2 389 niondeklassare nu gör sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Kronoberg var 1 540 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december. 
ARTICLE — 9 February 2021

Fler behövs till gymnasiets yrkesprogram  

Fler elever behöver läsa ett yrkesprogram på gymnasiet. Den som väljer att göra det kommer att ha goda utsikter till bra jobb i framtiden. Det skriver Johan Gustafsson, regionchef i Östergötland och Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv i denna debatt.
COMMENT — 4 December 2020

Underhandsberedning av förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

COMMENT — 4 December 2020

Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018

ARTICLE — 3 December 2020

Synen på friskolor baseras på myter

Skolpengen är feltänkt och bör fasas ut, hävdar advokat Erik Söderlind i en debattartikel i SvD. Han får mothugg av Magnus Wallerå och Anders Morin, Svenskt Näringsliv, som anser att hans argument om friskolor bygger på ett antal myter.
COMMENT — 3 December 2020

Remiss Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

COMMENT — 30 November 2020

Utredningen om planering aoch dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU2020:33)

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist