LogoLogo
LogoLogo

Malin Jonsson Fredriksson

Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur

Arbetar på avdelningen hållbarhet och infrastruktur med projekt som i huvudsak berör Sveriges elförsörjning, miljötillstånd och klimat.

Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist