LogoLogo
LogoLogo

Marcus Morfeldt

Expert hållbarhet och infrastruktur

Latest Articles byMarcus Morfeldt

ARTICLE — 26 February 2021

The EU Taxonomy threatens the progress on climate change and Swedish competitiveness

Swedish Enterprise is concerned that the proposed EU taxonomy will have a negative impact on our ability to achieve our climate goals and will hit the competitiveness of Swedish companies hard, thus affecting our prosperity. It is clear that the taxonomy does not align with, or support, the Swedish strategy for fossil free society.
ARTICLE — 10 February 2021

Confederation of Swedish Enterprise responds to consultation on Sustainable corporate governance

The European Commission is set to propose a legislative framework for sustainable corporate governance in Q2-2021. This initiative aims to “improve the EU regulatory framework on company law and corporate governance” and is said to include new rules on corporate governance as well as new rules on due diligence in supply chains.
EVENT — 1 February 2021

Hur kommer EU:s taxonomi påverka det svenska näringslivet och den gröna omställningen? 

Under webbinariet presenterar Cartina rapporten ”Översyn av taxonomins påverkan på det svenska näringslivet.”
ARTICLE — 16 December 2020

Joint position on Taxonomy from the Nordic business federations from Finland, Iceland, Norway and Sweden

The Nordic business federations of Finland, Iceland, Norway and Sweden are deeply concerned by the delegated Regulation on the EU’s environmental objectives for climate change mitigation and adaptation under the ‘Taxonomy’. We find that it will undermine ours, and Europe’s, ability to reach our climate goals. 
ARTICLE — 2 December 2020

EU Taxonomy hits the wrong target

The taxonomy as proposed may negatively impact our ability to reach our climate goals. It also risks undermining our competitiveness and ultimately leading to an overall increase in global CO2 emissions.
ARTICLE — 24 November 2020

Regeringen måste skydda den svenska klimatomställningen 

Företag ska redovisa hur hållbar deras verksamhet är enligt EU:s taxonomi. Nu varnar Svenskt Näringsliv för att det nya verktyget får motsatt effekt och ökar koldioxidutsläppen.
ARTICLE — 7 October 2020

Internationell kartläggning inom kraftsamling elförsörjning 

Sverige och större delen av Europa går mot en kraftig utbyggnad av vindkraft för sin elförsörjning. En avgörande faktor för det svenska näringslivet är leveranssäkerheten, visar en ny rapport.
COMMENT — 27 August 2020

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

COMMENT — 5 June 2020

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektiviet

EVENT — 5 March 2020

Elektrifieringen av transportsektorn – hur påverkas elsystemet?

Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist