LogoLogo
LogoLogo

Marie Knutsen-Öy

Latest Articles byMarie Knutsen-Öy

ARTICLE — 17 February 2021

Swedish Enterprise on the evaluation and revision of the Energy Efficiency Directive

One important step in achieving targets for net-zero greenhouse gas emissions (climate neutrality) by 2050, will be to ensure that where energy is consumed, it is consumed in the smartest and most efficient way possible. Energy efficiency is therefore an important tool in reaching our climate targets. 
ARTICLE — 17 February 2021

Swedish Enterprise’s response on how the Renewable Energy Directive should be revised

The Confederation of Swedish Enterprise supports the objectives of the European Green Deal and the implementation of Renewable Energy Directive (RED II). We therefore suggest maintaining RED II without any further changes.
COMMENT — 14 January 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

COMMENT — 8 January 2021

Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet

ARTICLE — 30 November 2020

Sveriges elsystem – grunden för vårt välstånd

Svenskt Näringsliv har drivit projektet Kraftsamling Elförsörjning under drygt ett år. Ett slutsats är att Sverige behöver ett stabilt elsystem.
ARTICLE — 23 October 2020

Både mer klimatnytta och osäkerhet med PPA-avtal

ELS Analysis har sammanställt rapporten PPA och elmarknaden. Rapporten beskriver de långtidskontrakt som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. 
ARTICLE — 23 October 2020

Incitament till att investera i elproduktion

En ny rapport redogör för vilka faktorer som driver nya investeringar i elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.
COMMENT — 15 October 2020

Remiss av Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist