LogoLogo
LogoLogo

Marie Knutsen-Öy

Latest Articles by Marie Knutsen-Öy

COMMENT — 15 November 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

COMMENT — 1 November 2021

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

COMMENT — 7 September 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

COMMENT — 7 June 2021

Remiss: Utkast till förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

ARTICLE — 28 May 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Det är dags att svenska politiker tar ansvar och ger näringslivet rätt förutsättningar att minska utsläppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.
COMMENT — 3 May 2021

Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

COMMENT — 19 April 2021

Nationell riskberedskapsplan för Sveriges elförsörjning

COMMENT — 8 March 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

COMMENT — 8 March 2021

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

ARTICLE — 17 February 2021

Swedish Enterprise on the evaluation and revision of the Energy Efficiency Directive

One important step in achieving targets for net-zero greenhouse gas emissions (climate neutrality) by 2050, will be to ensure that where energy is consumed, it is consumed in the smartest and most efficient way possible. Energy efficiency is therefore an important tool in reaching our climate targets. 
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist