Marie Knutsen-Öy

Latest Articles by Marie Knutsen-Öy

ARTICLE — 13 June 2022

Vattenkraften måste värnas

Vattenkraften är viktig för svensk elproduktion. Därför är det välkommet att regeringen ser över miljöprövningsprocessen. Varje fossilfri TWh elproduktion är viktig för Sverige, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy.
REPORT — 21 April 2022

Utmanad elförsörjning – utmanade företag Försörjningstryggheten är nyckeln för framtida investeringar

ARTICLE — 4 February 2022

Många knutar att lösa upp för att klara elförsörjningen 

Sverige behöver ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem. Därför är det viktigt att politiken fokuserar på att utveckla svensk elmarknad så att den klarar behoven som uppstår i den stora omställning som pågår, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicies.
COMMENT — 15 November 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

COMMENT — 1 November 2021

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

COMMENT — 7 September 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

COMMENT — 7 June 2021

Remiss: Utkast till förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

ARTICLE — 28 May 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Det är dags att svenska politiker tar ansvar och ger näringslivet rätt förutsättningar att minska utsläppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.
COMMENT — 3 May 2021

Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

COMMENT — 19 April 2021

Nationell riskberedskapsplan för Sveriges elförsörjning

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist