LogoLogo
LogoLogo

Mårten Bergman

Director Infrastructure policy

Works with issues relating to planning, investment and financing of transport infrastructure. Also dealing with transport efficiency and transport costs, as well as infrastructure and transport-related climate and environmental issues.

Latest Articles by Mårten Bergman

ARTICLE — 16 April 2021

Höjda ambitioner men gamla synder kvarstår

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition för åren 2022-2033. ”Ambitionshöjningen är välkommen och helt nödvändig men det är oroväckande att regeringen inte tar tag i det eftersatta underhållet”, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
COMMENT — 16 February 2021

Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel –kontrollstation

COMMENT — 29 January 2021

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037

ARTICLE — 28 October 2020

Nej till järnvägsunderhåll i Trafikverkets regi

Trafikverket ska varken delvis eller helt utföra järnvägsunderhåll i egen regi. Svenskt Näringsliv anser att utredningen Framtidens Järnvägsunderhåll enbart skapar en fortsatt stor osäkerhet på marknaden och värdefull tid har redan gått förlorad, enligt ett remissvar.
ARTICLE — 29 September 2020

Kraftfullare satsningar krävs för att uppnå klimatmålen 

Regeringen har överlämnat budgetpropositionen för år 2021 till riksdagen. Svenskt Näringslivs avdelning för hållbarhet och infrastruktur har samlat några av sina kommentarer på satsningarna inom området. 
COMMENT — 27 August 2020

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

COMMENT — 13 August 2020

Remiss av betänkande (SOU2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

COMMENT — 30 April 2020

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

COMMENT — 27 February 2019

Remiss Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

ARTICLE — 13 December 2018

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist