LogoLogo
LogoLogo

Olof Erixon

Senior legal counsel

Security and Defence

Latest Articles by Olof Erixon

REPORT — 31 March 2021

FÖRETAGEN OCH IT-SÄKERHETEN – hotbilder, motåtgärder och behov

COMMENT — 17 June 2020

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

EVENT — 11 February 2020

Näringslivets Säkerhetsdelegation – Årsseminarium

ARTICLE — 20 January 2020

Näringslivets roll i totalförsvaret

Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
COMMENT — 17 January 2020

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

EVENT — 6 December 2019

Näringslivets säkerhetsdelegation: Stockholmsregionen bjuder in till höstseminarium

COMMENT — 5 November 2019

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

COMMENT — 28 May 2019

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa

ARTICLE — 28 May 2019

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
ARTICLE — 21 May 2019

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist