Stellan Kellner

IT Sourcing Manager

Min primära uppgift är att se till att våra IT-leverantörer lever upp till våra gemensamma avtal på operativ nivå. Mitt mål är att kunna erbjuda medarbetarna en tillförlitlig, användarvänlig och prisvärd IT så att dom kan utföra ert arbete på ett tillfredsställande sätt.

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist