Så ska svenska företag kunna växa och stanna kvar

Efter en framgångsrik reformperiod har dynamiken i det svenska näringslivet förbättrats. I denna rapport, skriven av Anders Bornefalk, granskas vilka effekter det har haft för framväxten av nya stora företag.
 Frågorna som ska besvaras är:

Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de?"En viktig och välskriven rapport som slår hål på en rad myter."
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN


Anders Bornefalk kommenterar rapporten

De svenska storföretagen

Sverige har en tradition av framgångsrika storföretag. Under decennierna från industrialismens genombrott fram till mitten av 1960-talet bidrog de starkt till det ”svenska undret” och en mycket snabb ökning av svenskarnas välstånd. Men sedan hände något – framväxten av svenska storföretag mer eller mindre upphörde.

I den här rapporten redogör Anders Bornefalk för hur utvecklingen sett ut, hur politiken har påverkat företagen samt storföretagens viktiga roll i ekonomin. Han förklarar också varför de förbättringar som har genomförts sedan 1990-talet inte har räckt för att Sverige återigen ska få fram entreprenörsdrivna företag som kan växa sig stora på internationella marknader.

Diagram

Företagsbildningen under 1965–84 var blygsam, mycket beroende av det politiska läget.

Figur

Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede.

Källa: Rapporten Entreprenörskap i Sverige

Svenska företag på den internationella arenan

Under de år Sverige bedrev en ekonomisk politik som gjorde det omöjligt för nystartade och yngre företag att växa sig stora grundades åtskilliga av de företag som nu leder den digitala utvecklingen, exempelvis Apple, Microsoft, Intel och Cisco. Att teknikkunnandet var gott hjälpte inte när de svenska datorföretagen inte fick tag på kapital och därför inte kunde växa.

 

”Sverige är inget företagsbyggande land.”

Martin Gemvik på Sting Capital

 

”Det är de stora ländernas stora företag som tar över.”

Henrik Jansson, vd för inkubatorn i Borås