Företagande för klimatet
Klimatet är vår tids stora utmaning. Klarar vi inte Parisavtalet kan konsekvenserna bli dramatiska för vår planet. En viktig del av svaret kommer att vara starka företag.
Företag som tar fram klimatsmart teknik, effektiviserar och investerar.
Och som tar bra idéer ut i världen.

Företagande för klimatet.

NY SMART TEKNIK

Svenska företag är världsledande
på ny grön teknik
Läs mer om ny smart teknik
Svenska företag är världsledande på ny klimatsmart teknik. Varje dag reduceras koldioxidutsläpp över hela världen med hjälp av svenska uppfinningar och lösningar. Varje år investerar näringslivet i Sverige över 100 miljarder i Forskning och Utveckling. En stor och växande andel av det handlar om att minska eller eliminera utsläpp av växthusgaser. Mycket handlar om de stora utsläppskällorna – ståltillverkningen, energiproduktionen och vägtransporterna. Ny smart teknik är en del av lösningen.
HYBRIT - Fossilfri ståltillverkning
Hybrit-projektet är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall och har som mål att ta fram en process för fossilfri ståltillverkning. Idag används kol för att göra stål av järnmalm. Framtidens teknik använder istället fossilfri energi och vätgas och slutprodukten blir fossilfritt stål och vatten. Med den nya processen skulle Sverige kunna sänka sina koldioxidutsläpp med 10 procent och Finland med 7 procent. Globalt står ståltillverkning för 7 procent av världens totala utsläpp av koldioxid. Planen är att SSAB redan 2026 kan tillverka fossilfritt stål och att 2035 sälja fossilfritt stål på bred front.
Läs mer på Hybrits hemsida
Tetra Pak - Separatorer som sparar upp till 40% energi
Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Genom Tetra Paks AirTight & Encapt-teknologi för separatorer kan energianvändningen minska med upp till 40 procent. En separator skiljer exempelvis grädde från mjölk, och med AirTight & Encapt-teknologin sker det lufttätt och under lägre lufttryck. Denna lösning sparar energi och leder till en mer hållbar produktion i mejerisektorn världen över.
Läs mer på Tetra Paks hemsida

ATT GÖra mer av mindre

Det lönar sig att spara och gneta
Läs mer om att göra mer av mindre
Att göra mer av mindre är en del av varje företags DNA. Genom rätt investeringar och genom att jobba smartare används mindre energi och råvaror. Det krävs för att svenska företag ska kunna konkurrera, men det är också bra för klimatet. Sedan 1990 har BNP nästan fördubblats, samtidigt har utsläppen från industrin minskat med 17 procent. Många företag har idag helt slutat använda fossil energi. Andra är på god väg. Gnetandet fortsätter.
Spendrups - Restprodukter från öltillverkning som biobränsle
Bryggeriföretaget Spendrups återanvänder restprodukter från öltillverkningen, så kallad drav, som biobränsle. Sedan 2015 tillverkar man och förbränner pellets från cirka 30 000 ton drav vid bryggeriet i Grängesberg. Detta utgör en betydande del av energiförsörjningen och ska tillsammans med förnybar el, biogas från bryggeriets avloppsrening och annat biobränsle göra produktionen fossilfri.
Läs mer på Spendrups hemsida
Essity - Återvinning av pappershanddukar
Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har utvecklat återvinningstjänsten Tork PaperCircle. Det är ett cirkulärt samarbete mellan Tork-kunder, städbolag, avfallshanterare och Essity där använda pappershanddukar samlas in och återanvänds till nya mjukpappersprodukter. Tork PaperCircle är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar och minskar koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med andra avfallsalternativ (processen är verifierad av Svenska Miljöinstitutet IVL).
Läs mer på Essitys hemsida
Thule - 94 % förnyelsebar energi
Thule tillverkar och säljer en lång rad produkter som gör det möjligt att leva ett aktivt liv – från takboxar och takräcken, till cykelvagnar och ryggsäckar. Thule har minskat sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser med 66 procent (relativt producerad kvantitet i produktionsanläggningar 2014) genom omställning till förnyelsebara energikällor. Idag står förnyelsebar energi för 94 procent av Thules användning.
Läs mer på Thules hemsida

NÄr allt går på el

Framtiden kommer att vara elektrifierad
Läs mer om när allt går på el
Bilar, bussar och de fabriker som idag använder fossila bränslen behöver gå på ren el. Digitaliseringens datacenter och miljoner uppkopplade enheter i ”Internet of Things” kräver allt mer el. Vi står inför en tredje stor elektrifieringsvåg i Sverige. Det finns prognoser som pekar mot att elbehovet ökar med 60 procent till 2045. Det motsvarar mer än dagens elproduktion i Finland.
Epiroc - Batterielektriska maskiner minskar utsläpp
Gruv- och infrastrukturutrustningsbolaget Epiroc utvecklar bland annat en banbrytande produktlinje av batteridrivna gruvmaskiner. Batterielektriska maskiner minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar arbetsmiljön för gruvarbetare. Genom denna batterisatsning och andra initiativ som automation och digitalisering som gör kundernas verksamhet effektivare och resurssnålare, har Epiroc tagit en tätposition i hållbarhetsfrågor inom gruvindustrin. Epiroc, vars säte ligger i Sickla, Nacka, är ett globalt företag med kunder i över 150 länder.
Läs mer på Epirocs hemsida

Bra idéer ska spridas

Svenska företag sprider idéer över världen
Läs mer om att bra idéer ska spridas
Sverige står för en promille av världens totala koldioxidutsläpp. Men också ett litet land har ett stort ansvar. Och vi kan och ska ta ett ännu större ansvar. En viktig del av det är att sprida och ta till sig ny grön teknik. Företag sprider idéer över världen. Det som fungerar i ett land kan skalas upp till att fungera i andra. Genom att exportera smarta svenska lösningar kan vi skapa klimatnytta globalt. Stänger man gränserna för varor och tjänster så stänger man också gränserna för klimatsmarta idéer. Bra idéer ska spridas.
Sandvik - Nanoteknik för bränsleceller
Industrikoncernen Sandvik utvecklar material för bränsleceller som bland annat kan användas för fordon drivna på vätgas. I bränsleceller sker en kemisk reaktion mellan vätgasen och syret i luften. Det skapas energi som kan driva fordonet och restprodukten är rent vatten. Mellan varje bränslecell sitter en tunn metallplatta som leder ut elektriciteten till elmotorn – och det är här Sandvik kommer in. Med nanoteknologi i industriell skala kan Sandvik leverera breda belagda stålband för användning i bränsleceller.
Läs mer på Sandviks hemsida

Kunden har makten

Kundens makt formar produkter och tjänster
Läs mer om kunsumentmakt
Alla företag är beroende av sina kunder. Kundens makt formar produkter och tjänster.
7 av 10 svenskar föredrar att handla från företag som arbetar för att begränsa klimatförändringen. 9 av 10 menar att det är viktigt att företagen har ett bra klimatarbete (Naturvårdsverket). 93 procent av företagen säger att klimatet är viktigt för affären (Demoskop). Konsumenterna driver fram nya klimatsmarta produkter och lösningar. Det är kunden som har makten. Företagen lyssnar och agerar.
Re:newcell - Återvinner textilfiber
Re:newcell har utvecklat en teknologi för att återvinna cellulosabaserade textilfiber som bomull och viskos till ny råvara för textilindustrin. Bolagets anläggning i Kristinehamn är den första i sitt slag i världen och har kapacitet att återvinna motsvarande 30 miljoner
t-shirts varje år. Det sparar både pengar och klimat. Re:newcell satsar nu på expansion och kommer bygga nya fabriker med målet att återvinna en miljard plagg om året redan 2025.
Läs mer på Re:newcells hemsida
Karma - Återvinning av matportioner & matkassar
Karma är ett teknikföretag vars affärsidé är en app-baserad marknadsplats som låter butiker och restauranger att till ett rabatterat pris sälja mat som annars skulle slängas. Bolaget jobbar även med grossister som säljer sin mat till både restauranger samt konsumenter via Karmas egna kylar. Hittills har man räddat över 2 miljoner maträtter och därmed över 1 000 ton koldioxid. Karmas app finns i 150 svenska städer och är även lanserad i Frankrike och UK där man nu expanderar geografiskt.
Läs mer på Karmas hemsida
Nobina - 95% förnybara drivmedel
Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag och kör 20 varv runt jorden varje dag med buss. Den svenska fordonsflottan drivs idag till 95 procent på förnybara drivmedel och koldioxidbesparingar uppgår till 233 000 ton per år (jämfört med diesel). Företaget har också tagit en aktiv roll i omställningen till elbussar i kollektivtrafiken. 

Företaget har slutit en unik kollektivtrafiköverenskommelse med Region Stockholm och Järfälla kommun, där målet är att skapa världens mest moderna stadstrafik i Barkarby-staden. Satsningen omfattar en helt elektrifierad lösning för BRT – Bus Rapid Transit och sedan 2018 rullar värdens första självkörande bussar i reguljär linjetrafik. För att tillsammans med SL och Järfälla kommun, på riktigt bygga en smart, hållbar stad.
Läs mer på Nobinas hemsida
Världsledande företag – Klok politik
Om utsläppen ska minska kommer det att krävas klok politik. Och i många fall tuff politik. Men det kommer inte att räcka. Kraften i företagande och entreprenörskap kommer att behövas. Att sträva efter nya lösningar och göra mer av mindre är en del av företagandets natur. Nya idéer som löser problem. Mer nytta för kunderna. Mindre användning av resurser.

Svenska företag är en del av lösningen på klimatutmaningen. Låt oss ta vara på det.

Vill du hålla dig uppdaterad i hållbarhetsfrågor?

Prenumerera på fPlus Hållbarhet – ett nyhetsbrev om miljö, energi och hållbarhet med tyngdpunkt på näringslivets roll och möjligheter.

Prenumerera