Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

För att svenska företag ska kunna hävda sig i en värld präglad av globalisering, teknikutveckling och automatisering krävs en kompetensförsörjning i världsklass. Det är en viktig framtidsfråga för Sverige.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Mia Bernhardsen
Patrik Karlsson
Hanna Cederqvist

Senaste artiklarna

NYHET — 6 maj 2021

Ny blogg fokuserar på kompetensförsörjning

Idag lanseras kompetensförsörjningsbloggen för att rikta ljuset mot de utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska utmaningar som behöver hanteras för att företagen ska kunna rekrytera rätt personal.
REMISSVAR — 29 april 2021

Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

NYHET — 22 april 2021

Företagens största hinder för att hitta rätt kompetens

Företagen skriker efter kompetens, inte lär det bli lättare framöver. ”Matchningen på arbetsmarknaden försämras kontinuerligt”, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.
REMISSVAR — 15 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

RAPPORT — 13 april 2021

Varför väljs yrkesprogrammen bort?

REMISSVAR — 12 april 2021

Remiss av SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

REMISSVAR — 9 april 2021

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensamangelägenhet (SOU 2020:46)

NYHET — 16 december 2020

Yrkesspråk lyfter under pandemin

För att stärka utlandsfödda i transportbranschen erbjuds de nu webbutbildningar i yrkesspråk. Ett av företagen som testat är Bilia Toyota.
NYHET — 15 december 2020

”Bara att öppna famnen och bjuda in alla”

På HKScan i Linköping får nyanställda med utländsk bakgrund utbildning och coachning i hur det svenska arbetslivet fungerar, berättar Amir Aminalroaya, chef för anläggningsservice.
NYHET — 14 december 2020

Lärportal guidar till livslångt lärande

Hallå där Maria Rosendahl, ansvarig för kompetensförsörjning Teknikföretagen som är en av aktörerna bakom lärportalen kompetens.nu. Vad är det?
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist