LogoLogo
LogoLogo

Projekt Kraftsamling elförsörjning 

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för samhällsutveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sveriges förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen och digitaliseringen av vårt samhälle bygger på att vi har en stabil elförsörjning. 

Kontaktpersoner

Lina Håkansdotter

Senaste artiklarna

NYHET — 2 december 2020

”Sluta se de olika energislagen som varandras fiende”

Slopa subventioner för förnybar el, värna kärnkraften och snabba på tillståndsprövningen. Det är några av Svenskt Näringslivs rekommendationer från projektet Kraftsamling elförsörjning till politikerna för att skapa en trygg svensk elförsörjning.
NYHET — 30 november 2020

Sveriges elsystem – grunden för vårt välstånd

Svenskt Näringsliv har drivit projektet Kraftsamling Elförsörjning under drygt ett år. Ett slutsats är att Sverige behöver ett stabilt elsystem.
NYHET — 30 november 2020

Otillräckliga marknadslösningar hindrar en kostnadseffektiv elförsörjning

Nu krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska klara både klimatomställning och välstånd. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling elförsörjning.
RAPPORT — 30 november 2020

Kraftsamling Elförsörjning - policyrapport

RAPPORT — 23 oktober 2020

Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden

RAPPORT — 23 oktober 2020

PPA och elmarknaden

NYHET — 23 oktober 2020

Både mer klimatnytta och osäkerhet med PPA-avtal

ELS Analysis har sammanställt rapporten PPA och elmarknaden. Rapporten beskriver de långtidskontrakt som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. 
NYHET — 23 oktober 2020

Incitament till att investera i elproduktion

En ny rapport redogör för vilka faktorer som driver nya investeringar i elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.
NYHET — 7 oktober 2020

Internationell kartläggning inom kraftsamling elförsörjning 

Sverige och större delen av Europa går mot en kraftig utbyggnad av vindkraft för sin elförsörjning. En avgörande faktor för det svenska näringslivet är leveranssäkerheten, visar en ny rapport.
NYHET — 11 september 2020

Satsa på att utveckla dagens teknikneutrala elsystem

Sveriges elanvändning ökar med 60 procent fram till 2045, enligt färska beräkningar. Forskare förordar ett elsystem som baseras på såväl vatten- och vindkraft som ny kärnkraft. ”Det är det mest kostnadsoptimala kraftsystemet”, menar forskaren Staffan Qvist.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist