Projekt Miljötillstånd 

För att samhället ska bli fossilfritt och mer hållbart behövs stora investeringar i industri och infrastruktur. Sådana investeringar kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Antalet sökta tillstånd har dock minskat dramatiskt sedan 1999. Därför behövs en reformering av miljöbalken. 

Senaste artiklarna

NYHET — 24 april 2023

Fyndighet ska bidra till omställning av fordonsflottan

Den grafitfyndighet som finns i Vittangi håller världsklass. Redan nu producerar företagets testfabrik batterianoder av naturgrafit och intresset på marknaden är stort.
NYHET — 13 december 2022

Fortsatt kalkbrytning – ”Förhoppningsvis kan domen stå sig”

Näringslivet välkomnar att domstolen har beslutat att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Förhoppningsvis kan domen stå sig, om den överklagas, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET — 2 november 2022

Handläggningstiderna i miljömål har ökat med 50 procent

Ett utredningsförslag vilseleder hur lång tid det tar att få ett miljötillstånd. Den genomsnittliga tiden i mark- och miljödomstolarna är cirka ett år, en ökning med 50 procent i första instans, skriver Nicklas Skår, expert på miljölagstiftning.
REMISSVAR — 1 november 2022

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

REMISSVAR — 31 oktober 2022

Remittering av SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

NYHET — 15 augusti 2022

Bokstavstrogna miljöprövningar hotar industrisatsningar

Gång på gång fastnar samhällsnyttiga projekt, som utbyggnaden av elnätet, i åratal av tillståndsprocesser. Problemet är en bokstavstrogen tolkning av miljölagstiftningen, enligt flera jurister.
NYHET — 17 juni 2022

Otillräcklig utredning om miljötillstånd

En ny utredning lägger fram förslag på att både öka takten i klimatarbetet och korta prövningstiderna för miljötillstånd. Men förslagen är otillräckliga, anser Nicklas Skår, expert på miljölagstiftning.
NYHET — 14 december 2021

Så kan de svenska miljötillstånden effektiviseras

De svenska företagen, med industrin i spetsen, varnar för att tröga miljötillståndsprocesser hämmar deras klimatarbete. I en ny rapport presenteras förslag på hur processerna kan effektiviseras. Det är inte omöjligt att halvera tiden att få ett tillstånd, menar rapportförfattaren Mikael Hägglöf.
RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

NYHET — 18 november 2021

Notan för miljötillstånden: 50 miljarder kronor

Segdragna miljötillstånd kostar företagen miljarder. ”Sverige sticker ut, tolv procent av företagen uppger att de flyttar sina investeringar utomlands, så av något skäl är det lättare med tillstånd i andra länder”, säger Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist