Det viktiga EU-valet

Sverige är beroende av ett konkurrenskraftigt och välmående EU, därför vill Svenskt Näringsliv lyfta fram betydelsen av EU och valet till Europaparlamentet den 26 maj.

Europakarta med EU-stjärnorna
Foto: Colourbox.com

Ett väl fungerande Europasamarbete är av stor betydelse för Sverige, inte bara som garant för fred och stabilitet. Vårt välstånd har byggts upp genom att våra företag fått tillgång till marknader i andra länder och kunnat växa till globala aktörer. EU har blivit vår hemmamarknad. Vi är beroende av ett konkurrenskraftigt och välmående EU. Därför är det av största vikt att lyfta fram betydelsen av EU och valet till Europaparlamentet den 26 maj.

Dels vill vi fokusera på den fria rörligheten och de öppna gränserna, men också de gemensamma spelreglerna som har gynnat företagandet och jobben. Vi vill också lyfta fram förbättringspotentialen. Reformer behövs på EU-nivå för att stimulera konkurrenskraften, öppna för frihandel med fler länder utanför EU och minska regelkrångel.