Almedalen 2018

Under årets politikervecka i Almedalen lyfter Svenskt Näringsliv ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och för att företag ska kunna växa och utvecklas. Sverige står inför stora utmaningar och behöver reformer som vässar konkurrenskraften och som gör att fler människor kan gå från utanförskap till jobb.