Dags att bryta åsikter under politikerveckan

NYHET Publicerad

POLITIKERVECKAN Svenskt Näringsliv satsar på färre och mer genomarbetade aktiviteter för att synas och höras. En genomgång av Sveriges ekonomiska läge och en flexibel arbetsmarknad är axplock ur programmet.

Först ut är ekonomerna Susanne Spector och Jimmy Boumediene. I kongresslokalen på Wisby Strand vädrar de frågan: Hur går det för Sverige?

Övriga evenemang äger rum i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan. Veckans teman är skolans utmaning ur ett företagarperspektiv, välfärdssektorn, lönebildning, en flexibel arbetsmarknad och hur vi får nya vardagsjobb. Dessutom är Svenskt Näringslov medarrangör till seminarier om offentlig upphandling, konfliktregler och exportstrategi tillsammans med bland annat Almega, Ratio, Teknikföretagen och Livsmedelsföretagen.

Redaktionen bevakar årets största åsiktsmässa, det hetaste stället för den samhällsintresserade. Här på sidan hittar du bland annat nyheter från Svenskt Näringsliivs sex seminarier.

Politikerveckan äger rum 28 juni-3 juli.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

”Vi har obalanserade konfliktregler”

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige hamna i topp i välståndsligan

ALMEDALEN Sverige ska vara ett av de fem länder i topp i den europeiska välståndsligan. För att nå dit krävs ett antal reformer som Svenskt Näringsliv har föreslagit. Men hur går det arbetet? En ny rapport visar att mer måste göras och nu har ett viktigt år gått.
NYHET Publicerad:

Regeringen tvingar igenom nya upphandlingsregler

ALMEDALEN Många remissinstanser var emot. Trots det tänker regeringen införa nya lagar för upphandling med bland annat krav på kollektivavtal. Följden är kaos och regler som är omöjliga att följa och utvärdera. Risken finns att kommuner väljer att upphandla mindre. Det hävdade kritikerna när frågan ventilerades vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Efterfrågad yrkesutbildning måste bli mer attraktiv

ALMEDALEN Kompetensförsörjningen är en av svenska företags största utmaningar. Det måste bli lättare att byta spår senare i livet och yrkesutbildningarna måste bli mer attraktiva. Annars kommer problemen att växa. ”Det är väldigt allvarligt. Kan vi inte matcha bättre på marknaden står vi inför brutala problem”, sa Caroline af Ugglas, vice vd, under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.
NYHET Publicerad:

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

ALMEDALEN Under Svenskt Näringslivs Almedalsseminarium om motivation och lön slog två forskare fast ledarskapets betydelse för att lönesättningen ska kunna vara ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna. Lönesättande chefer behöver vara tydliga med hur lönesättningen går till, och involvera medarbetarna så att de upplever att systemet är rättvist.
NYHET Publicerad:

Lönens betydelse diskuteras i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål sammanfattar Almedalens många diskussioner om lön.
NYHET Publicerad:

Partsgemensamt seminarium för unikt avtal

ALMEDALEN Arbetsgivarverket och Saco-S presenterade sitt gemensamma tillsvidareavtal under rubriken ”Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen”.
NYHET Publicerad:

Så behöver konfliktreglerna förändras

ALMEDALEN Kollektivavtalen behöver moderniseras, inte minst när det gäller konfliktreglerna, framhöll Almega under ett seminarium och fick medhåll av flera. "Vi behöver proportionalitet för stridsåtgärder så att vi inte får de här orimliga konflikterna, som inte bara skadar det berörda företaget utan hela Sveriges konkurrenskraft", sade Swecos vd Tomas Carlsson.
NYHET Publicerad:

"Den svenska modellen behöver förändras"

ALMEDALEN Tar politiken och parterna ansvar för framtidens svenska modell? Det var frågan som behandlades när näringslivets forskningsinstitut Ratio bjöd in till frukostseminarium om den svenska modellen under politikerveckan i Visby.
NYHET Publicerad:

Nyanlända måste ha snabbspår till jobb

ALMEDALEN Processen att få in alla nyanlända flyktingar i arbete måste snabbas på rejält. Det finns för många hinder och det tar för lång tid idag.  ”Gör vi det vi alltid har gjort så får vi samma resultat som vi alltid har fått. Det måste gå snabbare och bli lättare att få jobb”, sa Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Minskat regelkrångel ger skjuts åt svensk export

ALMEDALEN Under 12 av de senaste 16 åren har Sverige tappat andelar på världsmarknaden. Exportföretagen vittnar om en hård internationell konkurrens. ”Om svenska företag ska kunna springa ikapp med internationella kan vi inte ha en för tung ryggsäck”, säger Adam Brånby, vd för Woolpower.
NYHET Publicerad:

Nödläge för svensk infrastruktur

ALMEDALEN Det är dags att betala av på infrastrukturskulden. Ett alltmer eftersatt underhåll påverkar företagens möjligheter att genomföra kostnadseffektiva transporter och därmed deras förmåga att konkurrera. ”Vi behöver en räddningsplan och en infrastruktur i världsklass", sade Caroline af Ugglas, vice vd.                 
NYHET Publicerad:

Ny entreprenörskatt hämmar företagandet

ALMEDALEN 3:12-reglerna utreds igen. Företagaren Salka Börjeson Eynon är rädd för att ett nytt regelverk hämmar viljan att ta risker och satsa på företagandet.