Speeddating
Foto: SÖREN ANDERSSON

Syftet med arrangemanget var att politikerna lättare ska kunna ta till sig av de erfarenheter och upplevelser som företagare har av att driva sina verksamheter.

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

NYHET Publicerad

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.

Syftet med arrangemanget var att politikerna lättare ska kunna ta till sig av de erfarenheter och upplevelser som företagare har av att driva sina verksamheter och hörsamma de eventuella problem och svårigheter som kan lägga hinder i vägen för näringslivet. Samtidigt får företagarna en chans att påverka politikerna genom att berätta om sina personliga erfarenheter av att vara företagare.

Per Winberg var en av de gotländska företagarna som närvarade. Han är styrelseordförande för koncernen TEG (Transport Entreprenad Gotland) med företag inom transport, men även verkstad och fastigheter. Den största delen av verksamheten rör åkerier. Företaget omsätter drygt 400 miljoner och har 170 anställda.

– Stora utmaningar för oss är utbildningsfrågor och kompetensförsörjning. Demografiutvecklingen är skrämmande, där 25 procent av befolkningen på Gotland över 65 år. Inom kort kommer det vara 45 procent. Vi vet inte hur vi ska få tag på personal i framtiden och det gäller inte bara vår bransch och det gäller inte bara Gotland, säger Per Winberg.

Linda Ylivaini är centerpartistisk riksdagsledamot och representerar Norrbottens län. Efter samtalet med Per Winberg kunde hon konstatera att de demografiska utmaningarna i stor utsträckning gäller även för Norrland.

– Per Winberg berättade om demografiutmaningen och det är en fråga som jag, som kommer från Norrbotten, arbetar mycket med. Jag tror inte att digitaliseringen kommer att lösa problemet. Inom Centerpartiet anser vi att arbetskraftsinvandring är en av nycklarna. Det är alltid meningsfullt att träffa företagare och lyssna på deras erfarenheter och behov. Det är viktiga drivkrafter för oss i det politiska arbetet, säger Linda Ylivaini.

Tobias Andersson är Sverigedemokratiskt riksdagsledamot för Västra Göralands län. Han tyckte det var värdefullt att få kunskap om hur situationen var för gotländska företagare.

– Vi pratade explicit om demografiutmaningarna, vilka självklart blir större på Gotland då många söker sig till fastlandet för studier och jobb. Vad gäller mer allmän näringslivspolitik så är det vissa frågor som återkommer. Man vill ha bättre kompetensförsörjning, flexibilitet på arbetsmarknaden, utbildningsfrågor, regelkrångel med mera, säger Tobias Andersson.  

Annette Andersson driver ett privat hemtjänstföretag som heter Primula Hemtjänst AB. Hon köpte och tog över det 2015. Det har 30 anställda och 40 kunder. Hon har själv 30 års erfarenhet inom vården på Gotland.

– Jag hade givande samtal med politikerna. Jag fick framföra mina ”orosbarn” för politikerna. Bland annat att hemtjänsten blev mer och mer minutstyrd som oroar mig väldigt mycket. När jag beskriver problemen så verkar det som om de lyssnar och att de vill göra något åt det. Men de hade inte med så mycket förslag på vad man kan göra åt det. De tar till sig av min beskrivning och förhoppningsvis hänger det med hela vägen tillbaka till riksdagen, säger Anette Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.