Svensk export behöver en nystart

NYHET Publicerad

EXPORT ”Den svenska exportpolitiken behöver en nystart”. Det slog närings- och innovationsminister Mikael Damberg fast vid ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen. Och de närvarande företagarna var inte sena att haka på. ”Det offentliga systemet för exportfrämjande måste förenklas”, påpekade de.

Mats Harborn
Foto: SÖREN ANDERSSON

Strukturen för export måste vara mycket tydligare och dessutom måste finansieringen vara mer långsiktig och robust, anser Mats Harborn (till höger), executive director för Scania i Kina.

Efter sommaren ska regeringen presentera en ny exportstrategi för Sverige. Vid ett seminarium i Almedalen fick närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) möjlighet att presentera regeringens utgångspunkter för strategin och möta företagare som kom med välbehövliga synpunkter.

– Det offentliga systemet för att främja export består av alldeles för många aktörer. Strukturen måste vara mycket tydligare och dessutom måste finansieringen vara mer långsiktig och robust, sa Mats Harborn, executive director för Scania i Kina.

Och han var inte den enda att påpeka att det statliga systemet för exportfrämjande är komplext och svårt att överblicka. Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, passade snabbt på att överlämna en nytryckt rapport till näringsministern pekar på just detta.

– Regeringen vill att fler företag ska börja exportera men en stor svårighet för små- och medelstora företag är att veta vem de ska ringa för att få hjälp. Strukturen för de offentliga organisationer och myndigheter som ska främja export är alldeles för svårgenomträngligt.

Mari-Katharina Kadowaki, vd för batteriföretaget SAFT Batteries i Oskarshamn, vittnade om att företagets erfarenheter av att vända sig till exportfrämjande organisationer var så magra att man gett upp försöken.

– Vi har kunder i hundra länder och 99 procent av vår produktion går på export till mellanöstern, Sydostasien och Nordafrika. Trots att vi jobbar mot stora statliga kunder i utlandet väljer vi att jobba direkt mot kunden utan exportfrämjande mellanhänder, sa hon.

Mikael Damberg framhöll att regeringens nya satsning ”Team Sweden” är tänkt att råda bot på otydligheten och göra det enklare för företagen. Team Sweden presenterade i slutet av maj och ska fungera som ett paraply för alla myndigheter, verk och bolag som sysslar med exportfrämjande åtgärder. Bland andra ingår sex departement i regeringskansliet och dessutom Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

– Ett lovvärt initiativ men vi vill också gärna vara med, sa Åke Svensson.

Men det fanns också företagare som efterlyste andra åtgärder på hemmaplan för att öka exporten. Christina Sterner, vd för vårdföretaget Diaverum, som exporterar högspecialiserad vård till njursjuka. Företaget har 26 000 patienter i 20 länder och har nyligen öppnat kliniker i länder som Saudiarabien, Kazakstan, Nya Zeeland, Brasilien och är på väg in i Kina.

– Diaverum är ett exempel på den nya tjänsteexporten som har enorm potential för Sverige. Men tyvärr känner vi inte att vi får någon uppbackning på hemmaplan. För att vara trovärdiga ute i världen behöver vi en förankring även i Sverige. Vi vill växa även här men tyvärr finns det inte fokus på vårdföretag här, sa Christina Sterner.

Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca, framhöll att det viktigaste för globala företag som AstraZeneca är investeringsklimatet i ett land. Nyligen beslutade företaget att investera i en ny läkemedelsfabrik i Södertälje och avgörande för beslutet var möjligheten att hitta rätt kompetens och regeringens uttalade satsning på Life Science. Han pekade också på den stora betydelse som förhandlingarna mellan EU och USA har om ett frihandelsavtal och efterlyste mer engagemang från sina företagarkollegor.

– Fler företag måste vara med och konkret visa på hur viktigt ett frihandelsavtal med USA är. För läkemedelsindustrin är det extremt viktigt och vi måste helt enkelt få ett avtal på plats, sa Jan-Olof Jacke.

Näringsminister Mikael Damberg avslutade med att konstatera att andra länder ökat tempo i globaliseringen och omställningen mot automatisering och digitalisering. Om svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och klara alla de investeringar som krävs behöver de få upp sina försäljningsvolymer främst genom export.

– Svenska små- och medelstora företag, ofta underleverantörer till större svenska företag, måste vakna upp och inse att de måste ge sig ut på världsmarknaden. En stor kund på hemmaplan är alldeles för sårbart, varnade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen tog inte chansen

KOMMENTAR Förslaget till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering blev inte det framåtblickande helhetsgrepp man hade kunnat hoppas på. I stället för att gå till grunden med upphovsrättens roll för en välfungerande digital inre marknad har EU-kommissionen presterat ett hopkok av detaljregleringar – i många fall direkt företagsfientliga. Det skriver Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordning utmaning för globala Sectra

DIGITALISERING Sectra tillhandahåller mjukvarulösningar för medicinteknik och säker kommunikation. Företaget har mer än 500 anställda och är verksamma i 14 länder. Önskvärt vore om man kunde harmonisera globala lagar. Det är naturligtvis svårt, därför är EU-initiativ som dataskyddsförordningen bra, säger Johan Åtting informationssäkerhetsansvarig. Med förordningen kommer också flera tuffa utmaningar, speciellt för internationella företag med verksamhet både inom och utanför Europa.
NYHET Publicerad:

Hightech-företag hindras av snåriga EU-regler

DIGITALISERINGEN Foran Sverige gör bearbetningar av stora mängder data när bolaget kartlägger skogsbruk. Företaget har stora förhoppningar att få kunder i hela Europa, men det finns många hinder på den digitala inre marknaden. Vid till exempel EU-finansierade projekt kostar de grunddata som företaget använder upp emot 300 000 konor medan de är gratis för konkurrenterna.
NYHET Publicerad:

Splittrad EU-marknad begränsar e-handel

DIGITALISERING För att handelsföretaget Stadium ska kunna ta till vara på den europeiska marknadens potential behövs en förenklad lagstiftning kring digital handel. Idag behöver företaget blocka konsumenter från andra EU-länder. Ett steg i rätt riktning är dataskyddsförordningen som harmoniserar lagstiftningen kring integritetsskydd i Europa. Samtidigt lämnar den många företagare i ovisshet, eftersom man inte vet hur regelverket kommer tolkas.
NYHET Publicerad:

Dataskyddet säkrat med Privacy Shield

KOMMENTAR Alla företag som skickar persondata över Atlanten måste göra det på ett sätt som uppfyller lagar och regler. Nu finns ett nytt certifieringssystem på plats dit företag kan ansluta sig, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Ny dataskyddsförordning skapar osäkerhet

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Företaget Chargestorm utvecklar teknik för att ladda elbilar, och kämpar med olika nationella regelverk inom EU – en lagharmoniserad marknad behövs. För att fler företag ska nå sina uppsatta mål krävs ett förenklat och gemensamt regelverk för företagen, säger Patrik Lindergren, vd. Men harmoniseringen måste bli rätt. Nya dataskyddsförordningen är både ett steg i rätt riktning och en stor osäkerhetsfaktor för företaget.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag högt upp bland molnen

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona. "Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch", säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.
NYHET Publicerad:

Regeringen tvingar igenom nya upphandlingsregler

ALMEDALEN Många remissinstanser var emot. Trots det tänker regeringen införa nya lagar för upphandling med bland annat krav på kollektivavtal. Följden är kaos och regler som är omöjliga att följa och utvärdera. Risken finns att kommuner väljer att upphandla mindre. Det hävdade kritikerna när frågan ventilerades vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Efterfrågad yrkesutbildning måste bli mer attraktiv

ALMEDALEN Kompetensförsörjningen är en av svenska företags största utmaningar. Det måste bli lättare att byta spår senare i livet och yrkesutbildningarna måste bli mer attraktiva. Annars kommer problemen att växa. ”Det är väldigt allvarligt. Kan vi inte matcha bättre på marknaden står vi inför brutala problem”, sa Caroline af Ugglas, vice vd, under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.