Svensk export behöver en nystart

NYHET Publicerad

EXPORT ”Den svenska exportpolitiken behöver en nystart”. Det slog närings- och innovationsminister Mikael Damberg fast vid ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen. Och de närvarande företagarna var inte sena att haka på. ”Det offentliga systemet för exportfrämjande måste förenklas”, påpekade de.

Mats Harborn
Foto: SÖREN ANDERSSON

Strukturen för export måste vara mycket tydligare och dessutom måste finansieringen vara mer långsiktig och robust, anser Mats Harborn (till höger), executive director för Scania i Kina.

Efter sommaren ska regeringen presentera en ny exportstrategi för Sverige. Vid ett seminarium i Almedalen fick närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) möjlighet att presentera regeringens utgångspunkter för strategin och möta företagare som kom med välbehövliga synpunkter.

– Det offentliga systemet för att främja export består av alldeles för många aktörer. Strukturen måste vara mycket tydligare och dessutom måste finansieringen vara mer långsiktig och robust, sa Mats Harborn, executive director för Scania i Kina.

Och han var inte den enda att påpeka att det statliga systemet för exportfrämjande är komplext och svårt att överblicka. Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, passade snabbt på att överlämna en nytryckt rapport till näringsministern pekar på just detta.

– Regeringen vill att fler företag ska börja exportera men en stor svårighet för små- och medelstora företag är att veta vem de ska ringa för att få hjälp. Strukturen för de offentliga organisationer och myndigheter som ska främja export är alldeles för svårgenomträngligt.

Mari-Katharina Kadowaki, vd för batteriföretaget SAFT Batteries i Oskarshamn, vittnade om att företagets erfarenheter av att vända sig till exportfrämjande organisationer var så magra att man gett upp försöken.

– Vi har kunder i hundra länder och 99 procent av vår produktion går på export till mellanöstern, Sydostasien och Nordafrika. Trots att vi jobbar mot stora statliga kunder i utlandet väljer vi att jobba direkt mot kunden utan exportfrämjande mellanhänder, sa hon.

Mikael Damberg framhöll att regeringens nya satsning ”Team Sweden” är tänkt att råda bot på otydligheten och göra det enklare för företagen. Team Sweden presenterade i slutet av maj och ska fungera som ett paraply för alla myndigheter, verk och bolag som sysslar med exportfrämjande åtgärder. Bland andra ingår sex departement i regeringskansliet och dessutom Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

– Ett lovvärt initiativ men vi vill också gärna vara med, sa Åke Svensson.

Men det fanns också företagare som efterlyste andra åtgärder på hemmaplan för att öka exporten. Christina Sterner, vd för vårdföretaget Diaverum, som exporterar högspecialiserad vård till njursjuka. Företaget har 26 000 patienter i 20 länder och har nyligen öppnat kliniker i länder som Saudiarabien, Kazakstan, Nya Zeeland, Brasilien och är på väg in i Kina.

– Diaverum är ett exempel på den nya tjänsteexporten som har enorm potential för Sverige. Men tyvärr känner vi inte att vi får någon uppbackning på hemmaplan. För att vara trovärdiga ute i världen behöver vi en förankring även i Sverige. Vi vill växa även här men tyvärr finns det inte fokus på vårdföretag här, sa Christina Sterner.

Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca, framhöll att det viktigaste för globala företag som AstraZeneca är investeringsklimatet i ett land. Nyligen beslutade företaget att investera i en ny läkemedelsfabrik i Södertälje och avgörande för beslutet var möjligheten att hitta rätt kompetens och regeringens uttalade satsning på Life Science. Han pekade också på den stora betydelse som förhandlingarna mellan EU och USA har om ett frihandelsavtal och efterlyste mer engagemang från sina företagarkollegor.

– Fler företag måste vara med och konkret visa på hur viktigt ett frihandelsavtal med USA är. För läkemedelsindustrin är det extremt viktigt och vi måste helt enkelt få ett avtal på plats, sa Jan-Olof Jacke.

Näringsminister Mikael Damberg avslutade med att konstatera att andra länder ökat tempo i globaliseringen och omställningen mot automatisering och digitalisering. Om svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och klara alla de investeringar som krävs behöver de få upp sina försäljningsvolymer främst genom export.

– Svenska små- och medelstora företag, ofta underleverantörer till större svenska företag, måste vakna upp och inse att de måste ge sig ut på världsmarknaden. En stor kund på hemmaplan är alldeles för sårbart, varnade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

”Vi har obalanserade konfliktregler”

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige hamna i topp i välståndsligan

ALMEDALEN Sverige ska vara ett av de fem länder i topp i den europeiska välståndsligan. För att nå dit krävs ett antal reformer som Svenskt Näringsliv har föreslagit. Men hur går det arbetet? En ny rapport visar att mer måste göras och nu har ett viktigt år gått.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.