Lägre löner kan öppna dörren för fler jobb

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Höga ingångs- och minimilöner stänger människor ute från arbetsmarknaden. Fler enkla arbeten och lägre löner kan skapa en inkluderande arbetsmarknad och minska utanförskapet. Svenskt Näringsliv vill föra en debatt om vad Europas mest sammanpressade lönestruktur har för inverkan på svensk ekonomi.

Helene Carlsson, Helens Glutenfria

Höga ingångslöner gör att företaqaren Helene Carlsson drar sig för att anställa.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Christer Ågren

Lönenivåerna och den solidariska lönepolitiken har skapat ett jobbproblem där alternativet till att ha ett enkelt arbete är att inte ha något arbete alls, konstaterade, vice vd Christer Ågren.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Skillnaden i lön mellan en nyanställd medarbetare och en som varit på samma arbetsplats i 18 år kan vara så låg som 30 kronor per dag.

Det är en blixtbelysning av ett av Sveriges största problem: den sammanpressade lönestrukturen.

– Lönespridningen är lägre i Sverige än i något annat EU-land. Idag finns det stora mängder forskning som visar att sammanpressade lönenivåer ger flera allvarliga konsekvenser för både arbetsmarknaden och samhällsekonomin.

Det sa Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv när han presenterade den nya rapporten ”Jobbproblem och löneproblem – kan priset bli för högt” i Almedalen på torsdagen. Orsaken till att det är så liten skillnad mellan ingångslön och lön efter många år på en arbetsplats, är bland annat de minimilöner som kollektivavtalen föreskriver. I Sverige är minimilönen 66 procent av den genomsnittliga månadslönen medan den ute i Europa ligger på cirka 40 procent

I sin tur skapar de höga minimi- och ingångslönerna ett antal tydliga problem:

  • Arbetslösheten ökar. I första hand gäller det ungdomar, människor med kort utbildning och de med utländsk bakgrund. Nästan hälften av landets företagare skulle anställa om ingångslönerna var lägre.
  • Produktiviteten minskar. Lön är ett erkänt sätt öka motivationen och viljan att göra ett bättre arbete. Utan moroten att efter hand kunna höja sin lön minskar det faktiska antalet arbetade timmar.
  • Konkurrenskraften minskar. Höga minimilöner riskerar att driva upp de genomsnittliga löneökningarna i näringslivet, vilket påverkar företagens möjligheter att konkurrera internationellt.

– Höga ingångslöner gör att jag är mycket försiktig när jag ska anställa. Hellre tar jag en pålitlig och erfaren människa som jag vet kan. Men med lägre lön kan jag våga ta en oprövad och inte så erfaren person, sade företagaren Helene Carlsson, som driver bageriet Helens Glutenfria med sju anställda.

Det är en utveckling som späds på av det faktum att Sverige har en liten andel enklare arbeten som inte kräver någon längre utbildning men de som finns är relativt sätt högt betalda. I sin tur ställer det en stor grupp människor utanför arbetsmarknaden.

– Sänkta löner skulle öppna arbetsmarknaden för många som idag inte har arbete. Vi ska inte sänka befintliga löner utan skapa fler så kallade okvalificerade arbeten med lägre löner och på så sätt ge fler chans att ta sina första steg på arbetsmarknaden. Jämfört med Holland ligger vi 120 000 jobb efter, med Danmark 200 000, det handlar alltså om möjligheten att på allvar bredda arbetsmarknaden, sade Christer Ågren.

Under den efterföljande debatten höjdes röster för att det skulle skapa en grupp människor som fastnar i låglönejobb, men enligt Christer Ågren visar forskningen på rakt motsatt effekt. I Kanada finns siffror som visar att höjda minimilöner ökar fattigdomen i landet eftersom lågutbildade inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden.

– Internationell forskning visar att de som börjar med ett lågavlönat arbete redan efter ett par år har rört sig uppåt i inkomstnivå, antingen på samma arbetsplats eller genom att, med arbetslivserfarenheter i bagaget, ta sig vidare till andra arbeten.

– Den svenska lönedebatten talar gärna om att vissa grupper halkat efter i löneutveckling men den stämmer inte. Däremot har lönenivåerna och den solidariska lönepolitiken skapat ett jobbproblem där alternativet till att ha ett enkelt arbete är att inte ha något arbete alls. Nu måste vi bryta den trenden och skapa en inkluderande arbetsmarknad, sa Christer Ågren.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Jag köper inte Svenskt Näringslivs utredning"

ALMEDALEN Långa handläggningstider för företag som söker miljötillstånd riskerar att öka arbetslösheten. Det visar en påbörjad utredning från Svenskt Näringsliv. Men miljöminister Lena Ek är tveksam. "Jag köper inte de preliminära siffrorna utan vill ha en färdig utredning innan jag uttalar mig", säger hon.
NYHET Publicerad:

Skolan måste utbilda för framtidens arbetsmarknad

ALMEDALEN Ska vi ha ett fritt skolval i Sverige, och hur mäts kvalitet egentligen på bästa sätt? Det var två frågor som debatterades när Svenskt Näringsliv bjöd in företrädare för fyra politiska ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Privata initiativ lyfter ineffektiv socialpolitik

ALMEDALEN Många lever i utanförskap i Sverige, därför måste socialpolitiken effektiviseras och öppna upp för företag och organisationer att engagera sig. Stockholms Stadsmission driver projektet Blixtjobb. "Deltagarna ska kunna tjäna pengar, få ökad självkänsla och kunna närma sig den reguljära arbetsmarknaden", sade Johanna Nordenskjöld, enhetschef för arbete och sysselsättning på Stadsmissionen.
NYHET Publicerad:

Lägre löner kan öppna dörren för fler jobb

ALMEDALEN Höga ingångs- och minimilöner stänger människor ute från arbetsmarknaden. Fler enkla arbeten och lägre löner kan skapa en inkluderande arbetsmarknad och minska utanförskapet. Svenskt Näringsliv vill föra en debatt om vad Europas mest sammanpressade lönestruktur har för inverkan på svensk ekonomi.
NYHET Publicerad:

Miljöhotet kräver kreativa lösningar

ALMEDALEN Lever vi som i dag kommer jordens resurser snart att vara förbrukade. Vi måste börja fokusera på potentiella lösningar betonar Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Näringsliv. ”Vi måste stimulera innovationer. Ny och smart teknik är en stor pusselbit för att reducera miljöutsläppen”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Valfrihetsreform går inte att stoppa"

ALMEDALEN Valfrihet och vinster i välfärden är en känslig politisk fråga. Men hur kommer det att se ut efter valet vid ett eventuellt maktskifte? "Valfriheten kommer inte gå att stoppa. Människor vill välja och kommer inse att det blir omöjligt om företagen inte får göra vinst", säger Catharina Tavakolina, som driver vårdföretaget Kavat Vård.
NYHET Publicerad:

Ny teknik viktigast för grön färdplan

ALMEDALEN År 2050 ska Sverige kommit ned till ett netto-nollutsläpp av växthusgaser, enligt Naturvårdverkets färdplan för ett klimatsmart samhälle. För att detta mål inte ska äventyra de svenska företagens konkurrenskraft krävs dock stora investeringar i ny teknik. Det var slutsatsen på ett seminarium om klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel stoppar välfärdsinnovationer

ALMEDALEN Fler och fler människor ska ta del av högkvalitativ välfärd i dagens Sverige. Ett sätt att möta denna utmaning är främjande av innovationskraften hos välfärdsföretag. Men detaljstyrande regler och bristande förståelse för företagande är hinder på vägen.
NYHET Publicerad:

Föråldrat anställningsskydd

ALMEDALEN Mycket har hänt på arbetsmarknaden sedan lagen om anställningsskydd trädde i kraft 1974. Har den förändrats i takt med arbetsmarknaden? Eller hur borde den egentligen se ut för att vara anpassad till en modern arbetsmarknad? Under Almedalsveckan bjöd Teknikföretagen in till en debatt i ämnet.
NYHET Publicerad:

Låt näringslivet ta större ansvar för infrastrukturen

ALMEDALEN Tågen kommer för sent, vägarna är dåligt underhållna och nu väntar ett gigantiskt underhållsbehov av hela det svenska va-nätet. Men var ska pengarna komma ifrån? Redan idag är infrastrukturskulden 300 miljarder. Öka samarbetet mellan stat och näringsliv, är ett råd som presenterades när frågan diskuterades i Almedalen.
NYHET Publicerad:

MP söker dialog för fler jobb

ALMEDALEN Under sin dag i Almedalen bjöd Miljöpartiet in arbetsmarknadens parter samt Företagarna för att få lyssna till deras lösningar på ungdomsarbetslösheten.
NYHET Publicerad:

Dags avtäcka myterna i välfärdsdebatten

ALMEDALEN Välfärdsdebatten präglas av missuppfattningar och myter, inte bara i Sverige utan i hela Norden. Samtidigt är just valfrihet inom vård och omsorg en av de mest debatterade frågorna i de nordiska länderna. Mer kunskap och nyanserade diskussioner är vad som behövs, menade deltagarna på ett seminarium arrangerat av Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sverige kan lära av tyska modellen

ALMEDALEN I Tyskland är ungdomsarbetslösheten nästan tre gånger så låg som i Sverige. "Det finns mycket att lära av den tyska modellen, till exempel hur man stärker kopplingen mellan skola och näringsliv", säger Marie Silfverstolpe, näringspolitisk chef på Almega.
NYHET Publicerad:

Anställda vill ha stöd vid val av tjänstepension

ALMEDALEN Privatanställda vill ha stöd i sitt val av pensionslösning och föredrar det system som finns idag där arbetsmarknadens parter upphandlar tjänstepensionen åt dem. Det visar en undersökning som presenterades på ett seminarium om flytträtt för tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Anställda vill ha stöd vid val av tjänstepension

ALMEDALEN Privatanställda vill ha stöd i sitt val av pensionslösning och föredrar det system som finns idag där arbetsmarknadens parter upphandlar tjänstepensionen åt dem. Det visar en undersökning som presenterades på ett seminarium i Almedalen om flytträtt för tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Nya svavelregler kräver politisk handling

ALMEDALEN Lägre svavelhalter i fartygsbränsle handlar i slutänden om arbetstillfällen och industrins överlevnad. Näringslivet vill att regeringen slutar ducka i frågan och efterlyser politisk handling.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen fixar inte matchningen

ALMEDALEN Många företag är i akut behov av arbetskraft men hittar inte rätt personer trots hög arbetslöshet. Företagen behöver hjälp, men att vända sig till Arbetsförmedlingen ses inte som ett alternativ.
NYHET Publicerad:

Årets mest företagsamma dejt

ALMEDALEN Personer från näringsliv, ideell sektor och politik samlas åter igen under Almedalsveckan för att speed-dejta. Under fyra minuter åt gången ges tillfälle att avhandla allt mellan himmel och jord. Bland annat diskuterades den offentliga sektorns service och attityd till företagen.
NYHET Publicerad:

Skatteregler för fåmansbolag kritiseras

ALMEDALEN Kritiken mot de svårtolkade 3:12-reglerna fortsätter. Förslaget till förändringar får även ett ljumt mottagande från poltiker som anser att bristande dialog, avsaknad av konsekvensanalys skapar osäkerhet och hämmar företagens vilja att investera och anställa.
NYHET Publicerad:

Stängda dörrar för utlandsfödda akademiker

ALMEDALEN Vägen in på arbetsmarknaden är snårig för utlandsfödda akademiker. En anledning är att de flesta rekryteringar sker inom de egna nätverken och att man gärna satsar på säkra kort, menade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och flera företagsrepresentanter på ett seminarium.