Roterande kompetens lyfter global jätte

NYHET Publicerad

UTLÄNDSK ARBETSKRAFT ABB Sverige hittar kvalificerad arbetskraft genom att medarbetare från andra dotterbolag världen runt kommer hit och jobbar. Under årets tre första månader ansökte företaget om arbetstillstånd för 61 personer, med vistelseort utanför EU, hos Migrationsverket.

Karin Ljunggren

– På en global marknad är det viktigt att snabbt kunna flytta medarbetare mellan länder på ett effektivt sätt, säger Karin Ljunggren på ABB Sverige.

personal11

Christian Dieckmann på ABB Sverige upplever att företag klumpas ihop när det gäller arbetskraft från andra länder.

Foto: Jonas Bilberg

Förra året iordningställde ABB Sverige mer än 400 anställningskontrakt för utländsk arbetskraft. Bara första kvartalet i år ansökte företaget om arbetstillstånd för kortare- och lokalanställningar för 61 personer, med vistelseort utanför EU, hos Migrationsverket.

– Det pågår en ständig jakt på kvalificerad arbetskraft för en global koncern som ABB. Vi lägger ned mycket tid på att hitta rätta person, säger Christian Dieckmann, förhandlingschef för ABB i Sverige.

Det gäller att snabbt hitta rätt personal som passar in i verksamheten för att hänga med i den internationella konkurrensen. Ett aktivt sökande på universitet och högskolor paras med egna nätverk. Hittar företaget inte kompetens här hemma, så går man utomlands.

– I första hand gäller det ingenjörer, i andra hand it-folk men också högre positioner inom inköp och ekonomi, säger Karin Ljunggren, specialist på internationell arbetskraft.

ABB sysselsätter 140 000 personer i cirka 100 länder. I Sverige har bolaget cirka 9 000 medarbetare fördelade på 30 orter. Störst är verksamheten i Västerås med 4 200 anställda, Ludvika med 2 700 och Karlskrona med 800 medarbetare.

Ett sätt att få kompetens är att medarbetare växlar mellan koncernens dotterbolag. Vissa lär sig nytt, andra bidrar med kunskap för att höja kvalitén på produkter och tjänster. Ett projekt kan till exempel starta i ABB i Dubai eller Indien och sluta i Sverige, berörda medarbetare följer med.

– På en global konkurrensutsatt marknad är det viktigt att snabbt kunna flytta medarbetare mellan länder på ett effektivt och bra sätt och samtidigt ha kompetensutveckling, säger Karin Ljunggren.

ABB Sverige använder tre anställningsformer för utländsk arbetskraft. Den första kategorin går under namnet traditionella tjänsteresenärer och gäller anställningar kortare än tre månader. Personerna är anställda av ABB i sitt hemland. Därifrån utgår bland annat traktamente.

Den andra kategorin är de som är här på ett uppdrag, eller assignment som ABB kallar det. Även de har anställning i sitt hemland. Kontraktet varierar från tre månader till fem år. Avtal och villkor skiljer sig åt beroende på uppdragets längd.

Den tredje kategorin är de personer som har visstids- eller tillsvidareanställning. De är lokalanställda, får lön och har anställningsvillkor enligt svenska kollektivavtal.

– Alla de här personerna kommer hit på ett tidsbestämt uppdrag, säger Karin Ljunggren.

Kritiken mot Migrationsverkets långa handläggningstider har bitvis varit hård från olika håll. ABB Sveriges erfarenheter är att ett ärende i genomsnitt tar åtta veckor när någon från tredje land kommer hit för att jobba.

Ett arbetstillstånd går snabbt att få eftersom ABB använder leverantörer som är godkända hos Migrationsverket. Det ger kortare handläggningstid. Däremot kan det dra ut på tiden att få ett uppehållstillstånd. Den anställde måste vänta i hemlandet för att få sitt papper innan en resa är möjlig.

Karin Ljunggren ger ett konkret exempel när tillstånd på avvägar gav hack i produktionen i ett känsligt läge.

 – En grupp kineser skulle gå direkt in i produktionen. Men uppehållstillstånd försvann på vägen, delar av gruppen försenades, vilket fick negativa konsekvenser för produktion och leverans till kunden, säger hon.

Ett annat problem är Migrationsverkets tolkning av lagstiftningen. Bland annat vad som ska ingå i begreppet lön, framför allt på tjänstemannasidan.

– Jag ställer mig frågande till att verket använder lönestatistik från fackförbundet Sveriges ingenjörer som underlag för att fastställa lönenivåer för personer som kommer hit för att jobba, säger Christian Dieckmann.

Han upplever också att företag klumpas ihop, beskrivs som att de agerar på ett och samma sätt när det gäller arbetskraft från andra länder.

– ABB tenderar att hamna i samma grupp som bärplockarföretag. Vår målsättning är inte att dumpa löner. Skickar vi ut medarbetare från Indien till Sverige, så kan vi inte sätta lön hur som helst. De är anställda av ABB i Indien, säger han.

Arbetsgivarens behov avgör

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring innebär att en person utanför EU, som får ett konkret jobberbjudande från en svensk arbetsgivare, ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd för två år i taget. Efter fyra år kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas. Arbetsförmedlingen prövar inte längre om det finns lämplig arbetskraft i landet. Nu avgör arbetsgivarens behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

KOMPETENSUTVISNINGARNA Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med fleraatt sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.
NYHET Publicerad:

Topptalangen återvände till Sverige efter utvisningen

KOMPETENSUTVISNINGARNA Safinaz Awad har återvänt till Sverige och sitt programmerarjobb efter att ha blivit utvisad till Grekland. Arbetsgivaren Bodil Ekström Hilberth, vd på Sweet Systems, är tacksam för beskedet men kritisk till det stelbenta regelverket.
NYHET Publicerad:

"Rättsosäkert med skadestånd för arbetsgivare"

KOMMENTAR En ny utredning föreslår att arbetskraftsinvandrare kan begära skadestånd av sin arbetsgivare, om man utvisas på grund av felaktigheter i anställningen. Men bakgrunden till bestämmelsen är inte tillräckligt rättssäker. Regelverket måste utformas så att företagare inte avskräcks från att rekrytera utländska kompetens, skriver experten Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Sänkta trösklar minskar klyftorna

ARBETSMARKNAD Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.
NYHET Publicerad:

Språkkurs på jobbet skapar anställningar

INTEGRATION En skräddarsydd språkkurs hjälper Säters Snickerifabrik att nyanställa. Personalen hjälper till med att ta fram ord och meningar som är nödvändiga i jobbet. Hittills har tre fått jobb. ”Det är en investering i företagets framtid”, säger vd Malin Hedlund.
NYHET Publicerad:

Hussein utvisas – kan strida mot praxis

KOMPETENSUTVISNING Blivande vd:n Hussein Ismail på Birka Biostorage AB i Lund utvisas till Libanon. Anledningen: för snart tre år sedan fick han för lite i lön. ”En lagöverträdelse” enligt Migrationsverket, men utvisningsbeslutet kan strida mot ny praxis.
NYHET Publicerad:

It-specialisten Wu får stanna

ARBETSKRAFTSINVANDRING It-specialisten Yunzhi Wu andas ut. Migrationsverket beviljar familjen permanent uppehållstillstånd. Nu kan vi fokusera på arbetet, lära oss svenska bättre och njuta av livet, konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Kompetensutvisningarna fortsätter: "Inte värdigt Sverige"

KOMPETENSUTVISNINGARNA Arbetskraftsinvandrare fortsätter att utvisas trots att ny praxis bör gälla sedan ett par månader tillbaka. Nu utvisas Lulzim Rashiti med familj och Hamed Jahangiran på grund av bagatellartade fel. "Vi känner oss lurade”, säger Lulzim Rashiti.
NYHET Publicerad:

Utredningen som kan leda till nya kompetensutvisningar

KOMMENTAR Regeringens utredning, som föreslår att mindre fel i anställningar inte ska behöva leda till utvisning av arbetskraftsinvandare, riskerar att slå fel. Risken är att förslaget istället leder till nya kompetensutvisningar om förslagen träder i kraft i dess nuvarande utformning. Det skriver Patrik Karlsson och Amelie Berg i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad ny praxis hindrar kompetensutvisningar

KOMMENTAR Migrationsöverdomstolens nya domar är efterlängtade och inger hopp för många. Sannolikt kommer domarna att leda till att färre arbetskraftsinvandrare tvingas lämna sina jobb och Sverige på grund oavsiktliga misstag, skriver Amelie Berg och Patrik Karlsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Danyar får stanna – dom blir ny praxis

DOM Danyar Mohammed hotades av utvisning för en lönemiss på 460 kronor. Nu vinner han i Migrationsöverdomstolen, som slår fast att han får stanna i Sverige. Domen blir ny praxis. ”Jag är så glad över det här beskedet”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Regeringen vill inte ha högkompetenta arbetskraftsinvandrare här"

ENTREPRENÖR GRANSKAR Ning såg en god vän utvisas efter fyra år i Sverige, på grund av en tidigare arbetsgivares misstag. Det fick honom att starta en sajt som samlar vittnesmål från arbetskraftsinvandrare som hotas av samma öde. ”Budskapet är att den svenska regeringen inte vill ha arbetskraftsinvandrare här”, säger han.
NYHET Publicerad:

"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

ETABLERINGSJOBB Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.