Sverige - ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare

RAPPORT Publicerad
03398-Sverige ett lockande land webb FINAL ny.pdf

03398-Sverige ett lockande land webb FINAL ny.pdf

I takt med att världsekonomin blir allt mer globaliserad och humankapitalets roll stärks intensifieras den globala tävlan om att attrahera och behålla talanger. Sverige har under senare tid övergått från att ha ett av de mest rigida till ett av de friaste systemen för arbetskraftsinvandring.

Denna rapport analyserar flödet av arbetskraftsinvandrare till Sverige under senare år. Dessutom presenteras en helt ny undersökning bland ekonomistudenter i Polen avseende deras intresse att arbeta utomlands. Sverige bedöms vara attraktivt avseende jobbmöjligheter och mycket attraktivt när det kommer till löneläge, livskvalitet och internationellt rykte. En faktor som drar ned Sveriges attraktionskraft är emellertid skatterna.Författare