Utmaningar kring arbetskraftsinvandring från tredje land

RAPPORT Publicerad
Utmaningar kring regelverket.pdf

Utmaningar kring regelverket.pdf

Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredje land. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Det finns också många goda exempel på att reformen är positiv för företag och för medarbetare från tredje land. Trots det har debatten mest handlat om missbruk och fusk med systemet.

För att bidra till en realistisk bild av problemens omfattning och därmed i förlängningen vad som kan göras för att komma åt dem har PA Consulting Group på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en pilotstudie för att svara på frågan "Hur stort är missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land?". Studien avser två av de branscher som har varit i fokus i debatten Bärplockning respektive Skogs- och Lantbruk, och behandlar förhållandena för helåret 2012