Värdet av internationell kompetens – Arbetskraftsinvandringens bidrag till produktion och välfärd

RAPPORT Publicerad
Vardet_av_internationell_kompetens_webb.pdf

I december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Syftet var att skapa ett mer effektivt och flexibelt system för rekrytering av utomeuropeiska medarbetare. Arbetsgivaren fick, under förutsättning att lön, försäkringar och allmänna villkor för medarbetaren är enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, rätt att själv avgöra om man vill rekrytera en medarbetare från ett land utanför EU/EES. Syftet med denna studie som genomförts av analysföretaget DAMVAD Analytics, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, är att ge insikt i vilka samhällsekonomiska värden arbetskraftsinvandringen till Sverige ger upphov till.

Studien visar att arbetskraftsinvandring har stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. Individerna bidrar med specialistkunskaper till företag inom många olika verksamhetsinriktningar och fyller ett behov av arbetskraft som inte kan täckas av den inhemska marknaden. Sammantaget uppgår arbetskraftsinvandrares bidrag till svensk produktion till ungefär 10 miljarder per år. Även skatteintäkterna som arbetskraftsinvandrare tillför är betydande totalt drygt 4 miljarder årligen.